Overslaan en naar de inhoud gaan

Zes Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam

Door op vrijdag, 26 april, 2024 - 12:50

438834363_7564686216980406_6526018275429195599_n.jpg

Door Peter Panneman

Op vrijdag 26 april 2024 zijn 6 inwoners van de gemeente Veendam gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding. Mevrouw Drenth-Boer, de heer Hidding, mevrouw Romp-Evenga, mevrouw Dijk-van der Lende, de heer Korthuis en zijn echtgenote mevrouw Korthuis-Bruins (geen directe familie van burgemeester Korthuis) zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze hebben een lange staat van dienst, als het gaat om vrijwilligerswerk en hun bijdrage aan de maatschappij. Burgemeester Sandra Korthuis reikte de onderscheidingen uit in de raadszaal in het gemeentehuis in Veendam in het bijzijn van familie en vrienden.

Mw. C. Drenth-Boer.jpg

Mevrouw C. Drenth-Boer (72 jaar)
Mevrouw Clementine Drenth-Boer is sinds 1989 vrijwilliger bij de Welfare Club. De Welfare Club is ontstaan vanuit het Rode Kruis. Toen het Rode Kruis stopte met deze groep heeft het A.G. Wildervanckhuis de vrijwilligers en de groep overgenomen. De Welfare Club bestaat uit 10 bewoners uit het huis en deelnemers die in de wijk wonen. De club komt wekelijks bijeen om de handwerken en te knutselen. Met de inzet van mevrouw Drenth-Boer uit Veendam kan de club zelfstandig functioneren. Ze is sinds oktober 2000 vrijwilliger bij woon-zorg en revalidatiecentrum Veenkade, onderdeel van zorggroep Meander. Ze ondersteunt bij de organisatie van verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld het Alzheimercafé. Burgemeester Sandra Korthuis: “Met inzet, passie en groot plichtsbesef zet Clementine Drenth-Boer zich al meer dan 36 jaar in als vrijwilliger voor het welzijn van een grote groep inwoners. Voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Dhr. J.Hidding.jpg

De heer J. Hidding (83 jaar)
De heer Jan Hidding heeft zich naast zijn jarenlange ervaring als hoofdonderwijzer van een basisschool in Veendam tientallen jaren als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt op sportief- en geologisch vlak. De heer Hidding uit Veendam heeft zich sinds 1994 ingezet voor activiteiten op geologisch terrein. Hij organiseert al bijna 30 jaar geologische excursies in Nederland, Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk en is daarbij excursieleider. De activiteiten werden ondernomen vanuit de Geologische Vereniging NO Nederland. Deze is later overgegaan in vereniging ‘Het Kristal’ in Groningen. De heer Hidding is auteur van artikelen over de evolutie van het leven op aarde, waarmee hij zijn uitgebreide geologische kennis heeft vastgelegd. De artikelen zijn gepubliceerd in een geologisch tijdschrift van de geologische vereniging in Groningen.

Jan Hidding is al vele jaren actief als vrijwilliger bij de Tennis-en Padelclub Veendam. Sinds 2004 organiseert hij toernooien, de wintercompetitie en de zomertoss. Hij was redactielid van het clubblad en legde als fotograaf vele activiteiten vast binnen de club. Daarnaast was hij tien jaar voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen Veendam en 2 jaar bestuurslid van het sport -en recreatiecentrum ‘de Menterne’ in Muntendam. Burgemeester Sandra Korthuis: “De heer Jan Hidding heeft zich langdurig ingezet voor activiteiten in en rond Veendam. Voor verdiensten op het terrein van heemkunde, tennis en kinderopvang is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Mw. G. Romp-Evenga.jpg

Mevrouw G. Romp- Evenga (80 jaar)
Mevrouw Gieneke Romp-Evenga uit Veendam is vanaf 1979 lid van toneelvereniging De Harmonie. De toneelvereniging speelt volkstoneel in het Groninger dialect in dorpshuis De Wending in Zuidwending. Mevrouw Romp was betrokken bij ieder stuk dat is opgevoerd. Ze speelde vele rollen, was grimeuse en souffleuse. Ook dit jaar zal ze ook weer de spelers ondersteunen met souffleren. In 2014 werd ze benoemd tot erelid van toneelvereniging De Harmonie. Van 1973 tot aan 2021 was ze als vrijwilliger actief bij dorpshuis De Wending. Ze vervulde vrijwel alle taken: inkoop, bediening, bardiensten, catering en schoonmaken. Daarnaast was ze bestuurslid en vrijwilliger bij de Algemene Gymnastiekvereniging Ommelanderwijk Zuidwending (AGOZ) en heeft ze ook een aantal jaren in het bestuur van de Plattelandsvrouwen gezeten. Sandra Korthuis: “Mevrouw Gieneke Romp-Evenga heeft zich meer dan 50 jaar belangeloos ingezet voor allerlei activiteiten in en rond Veendam. Voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, toneel en gymnastiek is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Mw. R.Dijk-van der Lende.jpg

Mevrouw R. Dijk- van der Lende (72 jaar)
Mevrouw Roelie Dijk- van der Lende uit Veendam zet zich op veel fronten al jaren belangeloos in voor de maatschappij. Al meer dan 25 jaar is ze vrijwillig zorgcoördinator bij de vakantieweken van Het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Ze ondersteunt al meer dan 10 jaar een gezin met een dochter met een meervoudige beperking. Vanaf 2016 is ze voorzitter van de vrouwenvereniging Passage Wildervank-Veendam. Mevrouw Dijk is erg begaan met het wel en wee van de leden. Als ze merkt dat iemand ondersteuning nodig heeft, gaat ze erheen om te helpen. In 1990 werd ze samen met haar man koster van de PKN-kerk in Wildervank. Na een aantal jaren verhuisden ze naar Spijk, waar ze dezelfde functie beoefenden. Na 12 jaar verhuisden ze weer naar Wildervank en werd ze ouderling. Nu woont ze in Veendam en is nu wijkbezoeker. Ze helpt bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn met boodschappen.

Daarnaast is mevrouw Dijk al meer dan 17 jaar mantelzorger van haar kleinzoon die veel aandacht en begeleiding nodig heeft. Ze haalt hem regelmatig op uit Nijmegen om de ouders te ontlasten. Burgemeester Sandra Korthuis: “Altijd kunnen mensen een beroep doen op mevrouw Roelie Dijk- van der Lende waardoor ze voor velen het leven minder zwaar en mooier maakt. Ze is heel bescheiden over haar inzet, maar ze is goud waard. Vanwege haar verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Mw. A.Korthuis-Bruins.jpg

De heer A. Korthuis en mevrouw A. Korthuis-Bruins (beiden 60 jaar)
André en Annie Korthuis zetten zich al sinds 1983 in voor de gemeenschap in het dorp Bareveld. Meneer Korthuis is beheerder en voorzitter van buurthuis de Maagdenpalm. Daarnaast is hij ook lid van het wijk- en buurtbeheer Bareveld. Hij is de spin in het web die mensen met elkaar verbindt en zet zich in om de wijk Bareveld leefbaar te houden. Deze werkzaamheden verricht hij naast zijn reguliere baan.

Meneer en mevrouw Korthuis organiseren allerlei activiteiten in buurthuis de Maagdenpalm zoals darts, bingo en de kinderclub. In de jaren negentig zorgden ze ervoor dat de overwoekerende ijsbaan weer in goede staat ging functioneren tot groot plezier van de buurt en de school. Ze maakten zich samen met het wijk- en buurtbeheer sterk voor het behoud van een basisschool in het gebied. OBS de Sleutel is nu een bloeiende school waar veel activiteiten plaatsvinden. Het echtpaar Korthuis heeft zich volop ingezet voor de herstructurering van de buurt. Meer dan 60 verouderde sociale huurwoningen werden gesloopt en er kwam nieuwbouw voor terug.

Dhr. A.Korthuis.jpg

André Korthuis ontving in 1998 een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. Hij heeft twee kinderen uit een brandende woning gehaald. Bij de zoektocht naar het derde kind riskeerde hij zijn eigen leven. De brandweer vond het meisje dat de brand helaas niet overleefde.

Burgemeester Sandra Korthuis: “Meneer en mevrouw Korthuis zijn heel betrokken, enthousiaste mensen die zich al meer dan 40 jaar inzetten voor een leefbare buurt. Ze zijn onmisbare stuwende krachten in de buurt en staan altijd voor mensen klaar. Voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid zijn André en Annie Korthuis-Bruins benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.