Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeksplan Waterstofnetwerk Groningen
definitief vastgesteld

Door op donderdag, 21 maart, 2024 - 11:30

Kaartje_Waterstofnetwerk_0Groningen_0.jpg

Door gemeente Veendam

Hynetwork Services is van plan om een waterstofnetwerk in Groningen aan te leggen. Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie van Nederland. Daar is een landelijk waterstofnetwerk voor nodig. Het netwerk in Groningen is hier onderdeel van. Het onderzoeksplan, de NRD, voor Waterstofnetwerk Groningen is klaar en beschikbaar.

Het onderzoeksplan
In het onderzoeksplan staat welke alternatieven en varianten er zijn voor de routes, en op welke milieueffecten deze worden onderzocht. U kunt hierbij denken aan de effecten van geluid tijdens de aanleg, effecten op de natuur of invloed op de bodem. De onderzoeken worden opgeschreven in een milieueffectrapport (MER). Op basis van onder andere dat rapport wordt gekozen welke route de voorkeur krijgt. 
In september 2023 kon iedereen reageren op het voorlopige onderzoeksplan (de Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Ook heeft de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage naar het voorstel gekeken. Alle reacties en het advies van de commissie zijn verwerkt en de onderzoeken zijn gestart.

Documenten lezen
Het onderzoeksplan kunt u lezen op: www.rvo.nl/waterstofnetwerk-groningen. U vindt daar ook de Nota van Antwoord. Dit is een bundeling van alle binnengekomen reacties en wat het Rijk daarmee gedaan heeft. 

Vervolg
De milieuonderzoeken duren ongeveer een half jaar. Als deze zijn afgerond en het milieueffectrapport is opgesteld, stelt de minister voor Klimaat en Energie samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Voorkeursalternatief voor. Dit is de voorkeur voor de route van Waterstofnetwerk Groningen. Ook hierop kan iedereen reageren, voor het uiteindelijk definitief wordt.