Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeente Veendam doet mee aan TELI-project

Door op woensdag, 28 februari, 2007 - 18:19
Veendam doet mee aan het TELI-project (Tender Energiebesparing Lage Inkomens). Het gaat hier om het opleiden van uitkeringsgerechtigden tot adviseur energiebesparing. De adviseur energiebesparing reikt pakketten uit met energiebesparende producten aan minima in de provincie Groningen en geven advies. Het project is een initiatief van de provincie Groningen en wordt door de Provincie uitgevoerd. Het project start volgens planning in het voorjaar.

De provincie Groningen heeft het initiatief genomen voor het opzetten van het TELI-project. Het doel is om bij 11.440 huishoudens met een laag inkomen in de provincie Groningen energiebesparende maatregelen te treffen en deze huishoudens te stimuleren tot een blijvend energiebesparend gedrag. Hierdoor nemen de energielasten af en kunnen het besteedbaar inkomen en het wooncomfort van deze huishoudens toenemen. Een afgeleide doelstelling is het bevorderen van het milieubewustzijn en het realiseren van een bijdrage aan een beter milieu.

De provincie heeft becijferd, dat er in Veendam 660 huishoudens in aanmerking komen voor een pakket met energiebesparende producten. De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de provincie Groningen.