Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste stap voor ruiterpaden in Meeden gezet

Door op vrijdag, 16 februari, 2007 - 23:31


informatie-avond ruiterpaden in dorpshuis Meeden

Meeden: Naar aanleiding van de groeiende ruiterpopulatie en een aantal klachten van door sommige omwonenden als storend ervaren ruiterverkeer, hebben gemeente van Meeden en manege Vennehoeve alsmede particulieren de handen ineen geslagen om oplossingen te zoeken.

Helaas was de route zoals beoogd door dhr Ploeger, Mellema, Wind en Mevrouw Fuit niet haalbaar door een tweetal onoplosbare knelpunten. Een nieuw aangestelde werkgroep gaat eventuele alternatieven en haalbaarheid uitzoeken van het plan dat nu op tafel ligt.

Helaas schitterden de bewoners met klachten door afwezigheid. De ruiters , amazones en andere belanghebbenden waren wel sterk vertegenwoordigd. Dit is jammer aangezien er met man en macht gezocht wordt naar een oplossing om paardenliefhebbers en omwonenden tevreden te stellen. Het doel is toch om met plezier en veilig te kunnen rijden zonder dat iemand anders daar last van heeft.


1 van de route zoals beoogd door dhr Ploeger enMellema

Buiten de bezwaren van enkele boeren en waterschap over het gebruik van de maaipaden is het vooralsnog onduidelijk waaruit die overlast nu eigenlijk bestaat. Wettelijk vastgestelde verkeers- en gedragsregels zullen ook meegenomen worden in de werkgroep. De manege Vennehoeve is daar al een tijd mee bezig door middel van het ruiterbewijs om ruiters te leren omgaan met verkeer en omgeving.

Haalbaarheid van het plan zoals het er nu ligt, plus eventuele alternatieven en of aanvullingen zullen nog voorgelegd worden aan waterschap en staatsbosbeheer en er zal in overleg gekeken moeten worden wat gerealiseerd kan worden.

  Reactie Plaatsen Of Bekijken....