Regio

Hulp Online Noord: 4 maanden live, 200 mensen geholpen.GRONINGEN - De eerste maanden van Hulp Online Noord (www.hulponline-noord.nl) zijn succesvol verlopen. Hulp Online Noord is de digitale toegangspoort naar het welzijnswerk en de (maatschappelijke) hulpverlening voor de provincies Groningen en Drenthe.

Hulp Online Noord is nu 4 maanden live en heeft meer dan 200 unieke bezoekers gehad. Het grootste deel van de mensen die zich hebben gemeld hadden een vraag die in een chatgesprek tijdens de spreekuren beantwoord kon worden. Sommige mensen meldden zich later nog een keer met een vervolgvraag of een nieuwe vraag. Een deel van de bezoekers is naar aanleiding van het eerste bezoek in overleg met de hulpverlener in een begeleidingstraject terecht gekomen. De begeleiding vindt in de meeste gevallen dan ook plaats via het internet.

"We merken dat een nieuwe groep mensen de weg vindt naar de hulpverlening. Mensen die overdag werken en dan geen tijd hebben om informatie in te winnen over bijvoorbeeld schulden, relatieproblemen of problemen met de opvoeding. Deze mensen weten 's avonds wel de weg te vinden naar de chatspreekuren die we hebben." stelt Rein de Vries, projectleider van Hulp Online Noord. "De laagdrempeligheid en de mogelijkheid om je anoniem aan te melden maken het een toegankelijke vorm van hulp vragen. Je hoeft je niet aan te melden bij een balie maar kan het vanuit huis achter je computer doen".

Steeds meer welzijnsorganisaties uit de provincies Groningen en Drenthe sluiten zich aan bij Hulp Online Noord. Daardoor kunnen mensen die begeleiding vragen ook geholpen worden door hulpverleners uit hun eigen gemeente. Inmiddels zijn er ook gesprekken met twee grote welzijnsorganisaties in Friesland om aansluiting met Hulp Online Noord te onderzoeken. "Dat is ook vanaf het begin het uitgangspunt geweest van Hulp Online Noord, de digitale toegangspoort naar het welzijnswerk zijn voor Groningen, Drenthe en Friesland worden. Daar hebben we met de naam Hulp Online Noord al op gezinspeeld." aldus de Vries.

Hulp Online Noord is 1 januari 2013 van start gegaan als initiatief van Tinten Welzijnsgroep, Stichting Noordermaat en MJD Groningen. 24 Hulpverleners draaien dagelijks (met uitzondering van de zondag), in wisseldiensten twee chatspreekuren. Deze zijn geopend van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.hulponline-noord.nl