Nieuws, Regio

Fusie Mekander en uitvaartvereniging Hoogezandflowers-4839339_1280.jpg
Foto keesluising

Uitvaartvereniging Mekander (Onderlinge uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A.) beter bekend als Mekander en Uitvaartvereniging Hoogezand (Onderlinge Uitvaartvereniging Hoogezand en omstreken U.A.) zijn gefuseerd.

De fusieakte werd op donderdag 29 juni 2023 getekend bij de notaris in Hoogezand en is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 van kracht geworden. De leden van beide verenigingen hebben in de loop van 2023 tijdens hun Algemene Ledenvergaderingen hun goedkeuring verleent aan deze fusie. De fusie van beide verenigingen brengt voor haar leden substantiële voordelen met zich mee en draagt bij aan de continuïteit. Door de fusie ontstaat één grote regionale speler met een eigen uitvaartonderneming genaamd: Diedel-Wessels. Mekander is tevens eigenaar van uitvaartcentrum Buitenwoelhof te Veendam en is mede-eigenaar van het Crematorium te Winschoten. De fusie zal geen personele gevolgen hebben. 

Mekander is de grootste zelfstandige “natura uitvaartverzekeraar” van de provincie Groningen. Zij heeft haar oorsprong in de uitvaartzorg gebaseerd op de noaberschapsgedachte. Mekander is ontstaan uit verschillende fusies van kleinere uitvaartverenigingen. Zij verzorgt, middels haar dochteronderneming Diedel-Wessels, uitvaarten voor zowel haar leden, leden van zusterverenigingen als niet-leden en opereert vanuit Winschoten. Mekander heeft leden in het hele land maar de ledendichtheid concentreert zich sterk rond de plaatsen Winschoten en Veendam. Door de fusie komt daar nu Hoogezand bij. Het verzorgingsgebied van uitvaartverzorging Diedel-Wessels omvat de provincies Groningen en Drenthe.

Als lid van een uitvaartvereniging ontvangen de nabestaanden bij overlijden een uitkering waarmee (een gedeelte van) de kosten van de uitvaart kan worden voldaan. Een uitvaartvereniging houdt de kosten van een uitvaart laag. De kosten van een uitvaart welke wordt verzorgd door een reguliere uitvaartonderneming zijn significant hoger dan die van een uitvaartonderneming die is gelieerd aan een uitvaartvereniging. Dit verschil heeft te maken met het ontbreken van een “winstoogmerk”. Een uitvaartvereniging hanteert als uitgangspunt: “het stoffelijk overschot mag geen voorwerp zijn van commercieel handelen”.

Individueel en zelfstandig verder gaan wordt voor kleinere uitvaartverenigingen steeds lastiger. Ledenaantallen nemen structureel af terwijl de (wettelijke) eisen, die aan uitvaartverenigingen worden gesteld en de daaraan verbonden kosten, steeds hoger worden. Daarnaast is het lastig om aan voldoende gekwalificeerde en ervaren bestuurders te komen. Het bestuur van de uitvaartvereniging Hoogezand heeft deze problematiek tijdig onder ogen gezien en heeft contact gezocht met Mekander om tot een oplossing te komen. Voor Uitvaartvereniging Hoogezand en haar leden levert de fusie vooral efficiëntie- en kostenvoordelen op. De aanspraken van de leden van uitvaartvereniging Hoogezand blijven ongewijzigd. Mekander en haar rechtsvoorgangers bestaat al bijna 100 jaar en is een gezonde en financieel solide organisatie. Deze fusie stelt de leden van uitvaartvereniging Hoogezand in staat om mee te liften op het succes en de kennis van Mekander. Doordat de ledenvoordelen van Mekander, voor wat betreft kortingen op de kosten van een uitvaart en speciale ledentarieven, nu ook voor de leden van Hoogezand gaan gelden, zijn de leden van Hoogezand voortaan voordeliger uit. Voor Mekander zelf is uitbreiding van haar werkgebied en de lokale marktpositie van Uitvaartvereniging Hoogezand een belangrijke factor. De fusie past daarmee uitstekend binnen de missie en visie van Mekander.

Voor zowel Mekander als voor de leden van Uitvaartvereniging Hoogezand betekent de fusie dat de kosten dalen waardoor er meer middelen voor uitkering aan de leden beschikbaar blijven. Voor mensen die woonachtig zijn binnen het werkgebied van Mekander biedt het lidmaatschap van Mekander grote voordelen ten opzichte van het aanbod van grote landelijke commerciële uitvaartverzekeraars. 

De nieuwe fusieorganisatie gaat verder onder de naam: Mekander. Voorzitter van het dagelijks bestuur van Mekander is de heer Albert Kraster. Volgens Albert Kraster is er sprake van een duidelijke “winwin” situatie voor leden van beide verenigingen. Hij is erg ingenomen met deze fusie en ziet deze als een bevestiging van het succes van Mekander. Hij denkt dat het goed zou zijn dat meer uitvaartverenigingen zich de vraag stellen of zij nog bestaansrecht hebben. Samen verder gaan biedt simpelweg voordelen. Verder draagt het bij aan de instandhouding van de uitvaartzorg gebaseerd op de noaberschapsgedachte.

Het landschap van uitvaartverenigingen in Nederland is heel divers en uitvaartverenigingen verschillen behoorlijk van elkaar. Er zijn verenigingen met enkele honderden leden geleid door vrijwilligers die enkele honderden euro’s vergoeden ingeval van overlijden maar er zijn er ook met een directeur en een raad van commissarissen die bij overlijden duizenden euro’s uitkeren. Mekander is een middelgrote vereniging met een bestuur die ook verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Mekander heeft de ambitie om te groeien middels fusies met andere uitvaartverenigingen en om op die wijze voor haar leden betaalbare uitvaartzorg beschikbaar te houden

LIVE - Nieuwbouwproject De Draverij Veendam
Regio

VIDEO | Giezelbaargbloazers liggen mooi op schemaMidwinterhoorn.jpg

Door Boelo Lutgert

In een schuur achter een boerderij in Veele wordt elke dinsdagmiddag keihard gewerkt. Zelfs op snikhete dagen, zoals de afgelopen tijd, is een groep mannen bezig met hamers en beitels. Ze maken een reuze midwinterhoorn om begin volgend jaar mee op te treden.

Jan Bossen is een van harde werkers en hij vertelt in deze reportage wat ze momenteel precies aan het doen zijn.

Regio

Videoreportage over veldboeketten en Gronings rood in Stelmakerij SellingenStelmakerij_2.1.1.jpg

Door Boelo Lutgert

Onder het motto "Westerwolde Rijgt" openen twintig prachtige tuinen en bijzondere locaties nog tot en met 25 juni hun tuinhek, poort of deuren om bezoekers gastvrij te ontvangen. Daarbij worden ook kunstenaars uitgenodigd om te komen exposeren. Ook de Oude Stelmakerij in Sellingen doet dit jaar weer mee.

Twee kunstenaars uit de provincie Groningen exposeren in de voormalige werkplaats van de Stelmakerij hun kunst met als titel "Veldboeketten en Gronings Rood". Mirjan Veldhuis  en Alida Everts werken beiden met klei en hebben al eerder voor het Streekhistorisch Centrum geëxposeerd.

Nieuws, Regio

Subsidieregeling voor aanpassen
obstakelverlichting windparken_MG_2334.jpg
 
De provincie Groningen stelt de subsidieregeling Transponder- en radartechniek windparken open voor exploitanten van windparken. Hiermee wil de provincie de exploitanten van windparken N33, Geefsweer, Oosterhorn, Oostpolder en van overige windturbines stimuleren om de rood-knipperende obstakelverlichting op windturbines aan te passen. Technologische ontwikkelingen maken het nu mogelijk om de verlichting alleen in te schakelen wanneer een vliegtuig zich in de nabijheid van het windpark bevindt. Naar verwachting kan hiermee de tijd dat de lampen branden aanzienlijk worden verminderd. Daarmee zal de hinder voor omwonenden sterk verminderen. 
 
Deze rood-knipperende obstakelverlichting is verplicht gesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij windturbines van 150 meter en hoger. De mogelijkheid om de obstakelverlichting uit te schakelen, waarbij de verlichting alleen inschakelt als er een vliegtuig in de buurt is, wordt naar verwachting in 2024 opgenomen in de Omgevingswet. Vooruitlopend hierop geeft de ILT toestemming aan pilotprojecten. Hiervoor moeten de exploitanten zich zelf aanmelden. 
 
Bijdrage aan aanschaf- en installatiekosten
De windturbines moeten worden aangepast om de verlichting uit te schakelen. Met deze subsidieregeling wordt 40% van de aanschaf- en installatiekosten van een naderingsdetectiesysteem op windturbines met obstakelverlichting gefinancierd. Het systeem werkt op basis van transponders in vliegtuigen of door middel van een radar. Hiermee kan worden vastgesteld of een vliegtuig in de buurt is en of de lampen aan of uit moeten staan. We hopen dat het eerste windpark nog in 2023 over kan stappen op naderingsdetectie. 

Nieuws, Regio

Burgemeesters in de zandbak tijdens
de Nationale Buitenspeeldag!Jantje_Beton_Buitenspeeldag_2023_Parcours_1686129004.jpg

Oproep voor actief buitenspeelbeleid vindt gehoor bij lokale bestuurders

Woensdag 14 juni is het Nationale Buitenspeeldag! Heel Nederland viert deze dag wat zo belangrijk is voor kinderen: buitenspelen! Jantje Beton stuurde eind mei een brandbrief naar 342 burgemeesters met de oproep om buitenspelen serieus te nemen en in gesprek te gaan met de experts op dit gebied, de kinderen. Op meer dan 700 locaties wordt de Buitenspeeldag georganiseerd.  

Tijdens deze 16e editie van de Buitenspeeldag slaan initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon de handen ineen om ruimte te geven aan het spelende kind. Deze aandacht is nog steeds broodnodig. Nederland dreigt een generatie kinderen te verliezen aan ‘binnenzitten’. Meer dan 300.000 kinderen in ons land spelen nooit buiten. Omdat ze achter een beeldscherm zitten. Omdat ze geen tijd hebben. Omdat er geen veilige speelplek is. 

“De fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen krijgt een enorme impuls tijdens het buitenspelen”, stelt Erik Scherder, hoogleraar klinische psychologie en ambassadeur van Jantje Beton. “Bewegen in een avontuurlijke omgeving is stimulerend en uitdagend voor je hersenen. Samen spelen maakt een kind blij. Als kinderen op jonge leeftijd gemotiveerd worden om actief buiten te spelen, plukken zij daar de rest van hun leven de vruchten van.”

Helaas is speelruimte schaars, zeker als die ook veilig, uitdagend en bereikbaar moet zijn. Stedelijke gebieden worden steeds voller en er is een gebrek aan goed ontworpen en onderhouden speelplekken. “Hier valt nog veel winst te behalen”, zegt Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van Jantje Beton. “Elk kind moet kunnen buitenspelen, elke dag. Wij vragen onze burgervaders en -moeders om een actief buitenspeelbeleid te voeren. Daar moet je zeker kinderen bij betrekken. Daarom is het fantastisch dat 14 burgemeesters en wethouders samen met heel veel kinderen, Jantje Beton, Spongebob en Chase gaan buitenspelen in Groningen. 

Wil je zelf ook buitenspelen? Kijk op www.buitenspeeldag.nl voor leuke activiteiten in jouw buurt!

Binnenblijven heeft geen zin: Paramount zenders Nickelodeon en Nick jr. zetten zoals ieder jaar het scherm op zwart tijdens de Buitenspeeldag. 

Regio

Het belang van waterontharding:
Voordelen voor jouw huis en gezondheiderda-estremera-eMX1aIAp9Nw-unsplash.jpg
Foto Erda Estremera

Water is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. We gebruiken het om te drinken, te koken, te wassen en nog veel meer. Maar niet al het water is gelijk. In sommige gebieden kan het water behoorlijk hard zijn, wat betekent dat het hoge concentraties mineralen bevat, zoals calcium en magnesium. Hoewel hard water over het algemeen veilig is om te consumeren, kan het negatieve effecten hebben op zowel je huis als je gezondheid. Gelukkig is er een oplossing: waterontharding. In dit artikel zullen we de voordelen van waterontharding bespreken en waarom het belangrijk is voor jouw huis en gezondheid.

Wat is een waterontharder?
Een waterontharder is een apparaat dat speciaal is ontworpen om overtollige mineralen, zoals calcium en magnesium, uit het water te verwijderen. Het wordt vaak geïnstalleerd in de waterleiding van een huis om het water dat het hele huis binnenkomt te behandelen. Er zijn twee hoofdtypen te onderscheiden: een waterontharder met en een waterontharder zonder afvoer. Een waterontharder met afvoer spoelt periodiek het verzamelde calcium en magnesium weg, terwijl waterontkalkers zonder afvoer de mineralen in het apparaat verzamelen en uiteindelijk handmatig moeten worden gereinigd. Beide types bieden echter de voordelen van het omzetten van hard water naar zacht water, wat resulteert in een betere waterkwaliteit en verschillende voordelen voor jouw huis en gezondheid.

Voordelen voor jouw huis
Waterontharding biedt verschillende voordelen voor jouw huis. Ten eerste helpt het de opbouw van kalkaanslag in huishoudelijke apparaten, zoals koffiezetapparaten, waterkokers en wasmachines, te verminderen. Kalkaanslag kan de levensduur van deze apparaten verkorten en de efficiëntie ervan verminderen. Door het water te ontharden, verleng je de levensduur van je apparaten en bespaar je op de lange termijn op reparatie- en vervangingskosten.

Daarnaast kan waterontharding ook helpen bij het verminderen van de hoeveelheid zeep en reinigingsmiddelen die je nodig hebt. Hard water heeft de neiging om minder schuim te produceren, wat betekent dat je meer zeep moet gebruiken om hetzelfde schone resultaat te bereiken. Met zacht water kun je besparen op de hoeveelheid zeep en reinigingsmiddelen die je gebruikt, wat niet alleen gunstig is voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.

Voordelen voor je gezondheid
Naast de voordelen voor jouw huis, heeft waterontharding ook positieve effecten op je gezondheid. Hard water kan bijvoorbeeld irritatie van de huid en jeuk veroorzaken, vooral bij mensen met een gevoelige huid of huidaandoeningen zoals eczeem. Door het water te ontharden, wordt de kans op huidirritatie verminderd en kun je genieten van een zachtere, gladdere huid. Bovendien kan waterontharding ook helpen bij het behoud van gezond haar. Hard water kan het haar droog en broos maken, waardoor het moeilijk te beheren is. Door zacht water te gebruiken, blijft je haar gezonder, glanzender en makkelijker te stylen.

Regio

Last minute studiekeuze-event bij Terra mbo op 15 juni Last minute studiekeuze-event Terra mbo-1.png

Op donderdag 15 juni organiseert Terra mbo het Last minute studiekeuze-event van 16.00 tot 18.00 uur. Dit event is voor de late beslissers en overstappers die nog geen studiekeuze hebben gemaakt, maar wel willen beginnen aan een mbo-opleiding in september. De locaties van Terra in Groningen, Emmen en Meppel zijn geopend. 

 Groene mbo-opleidingen van Terra 
Terra biedt mbo-opleidingen aan op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek, bloem, groen & styling en voeding & voorlichting. Door het volgen van een opleiding bij Terra kun je meebouwen aan een groene toekomst; duurzaam, innovatief en creatief.  

Maak alsnog een studiekeuze 
In april was de inschrijfdeadline voor mbo-opleidingen. Niet iedereen heeft echter al een studie kunnen kiezen, om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld havisten die switchen naar mbo of iemand die is uitgeloot bij een andere opleiding. Speciaal voor hen is dit Last minute studiekeuze-event. Geen studiekeuzestress meer! 

Bezoek de open dagen 
Kom langs op 15 juni en ontdek meer over de mbo-opleidingen van Terra! De deuren van Terra in Meppel, Emmen en Groningen staan voor je open tussen 16.00 en 18.00 uur. 

Regio

Wat zijn de opties tijdens een vakantie in eigen land?pexels-photo-689458.jpeg

Vakantie in eigen land is al jarenlang een populaire optie voor veel Nederlanders. Vooral de laatste jaren is het toerisme in Nederland flink gegroeid. Of je nu van de natuur houdt, van steden of van het strand, er zijn genoeg opties voor een geslaagde vakantie in eigen land.

Geniet van de natuur
Nederland heeft een prachtige natuur en er zijn ontelbare plekken waar je kunt genieten van deze schoonheid. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vakantie op de Veluwe, waar je kunt wandelen, fietsen of paardrijden door de uitgestrekte bossen en heidevelden. Of wat dacht je van een vakantie in Nationaal Park De Biesbosch, waar je kunt kanoën door de vele wateren en de bijzondere flora en fauna kunt ontdekken? Ook de Wadden zijn een populaire bestemming voor natuurliefhebbers. Hier kun je wadlopen, zeehonden spotten en genieten van de rust en ruimte.

Bezoek onze mooie steden
Nederland heeft ook een aantal prachtige steden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag. In deze steden kun je genieten van cultuur, geschiedenis, winkelen en uitgaan. Ook zijn er veel gezellige terrasjes en restaurants waar je kunt genieten van de lokale keuken. Wil je liever iets kleinschaliger? Dan zijn er ook genoeg mooie steden en dorpjes die je kunt ontdekken, zoals Maastricht, Delft of Giethoorn.

Rust uit op de lange stranden
Nederland heeft een lange kustlijn en er zijn genoeg mooie stranden waar je kunt genieten van de zon, de zee en het strand. Scheveningen is misschien wel het bekendste strand van Nederland en is het hele jaar door een populaire bestemming. Ook Zandvoort, Bloemendaal en Texel zijn geliefde plekken voor een strandvakantie. Maar er zijn ook genoeg mooie stranden buiten de bekende badplaatsen, zoals het strand van Vlieland of het strand bij Ouddorp.

Camping
Een campingvakantie is ook een populaire optie voor een vakantie in eigen land. Er zijn ontzettend veel campings in Nederland waar je kunt genieten van de natuur en de rust. Ben je op zoek naar een luxe vakantiepark met zwembad? Bezoek dan parcmaasresidencethorn ze zijn gevestigd in de buurt van Maastricht, en beschikken over een tal van luxe faciliteiten!

Luxe
Wil je tijdens je vakantie in eigen land wat meer luxe en comfort? Ook dat is zeker mogelijk. Nederland heeft een aantal prachtige hotels en resorts waar je kunt genieten van luxe en ontspanning. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een wellnesshotel, waar je kunt genieten van een massage, sauna of bubbelbad. Of wat dacht je van een verblijf in een kasteelhotel, waar je kunt genieten van historie en luxe?

Regio

Kijkje in de keuken van de provincie Groningenkeuken.jpg

Wat komt er allemaal kijken bij het onderhoud van autowegen, fietspaden en vaarwegen in onze provincie, en wie zijn daarbij betrokken? Hoe vraag je subsidie aan bij de provincie en wie neemt er de telefoon op? Op deze vragen kunnen Groningers een antwoord krijgen tijdens een open dag op 17 juni aan de Oostersluis, Oostersluisweg 9 in Groningen. Bezoekers zijn hier van 10.00 tot 13.00 uur welkom.

Stukje varen
Tijdens de open dag zijn medewerkers van de provincie Groningen aanwezig om te laten zien wat zij doen. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de boot van de scheepvaartinspectie en een stukje meevaren op de onderhoudsboot. Verder is te zien hoe in onze provincie de bruggen worden bediend. Ook voor kinderen zijn er activiteiten tijdens de open dag: er is een springkasteel en een ijskraam. 

Trots
Met de open dag willen medewerkers van de provincie laten zien dat ze trots zijn op hun werk. Veel werkzaamheden die de provincie uitvoert hebben invloed op het dagelijks leven van de inwoners van Groningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het bedienen van bruggen. Als er in de provincie een ongeluk gebeurt, komen medewerkers van de provincie in actie om de weg weer vrij te maken. Zo draagt de provincie eraan bij dat mensen veilig naar hun werk of naar school kunnen gaan.

Aanmelden
De open dag vindt plaats bij de locatie van de provincie aan de Oostersluisweg 9 in Groningen. Parkeren is daar niet mogelijk. Bezoekers worden opgeroepen om zo veel mogelijk op de fiets te komen. Ook rijdt er een speciale bus van P+R Meerstad. Automobilisten kunnen daar parkeren en met een speciale pendelbus verder. Vooraf aanmelden voor de open dag is niet nodig. 

Regio

Seizoenswandeling eetbare wilde plantencitroenwater met eetbare bloemen.jpg

Ieder seizoen heeft zijn eigen eetbare kruiden, vruchten en zaden. In het wild groeien honderden eetbare planten. Educatief activiteitencentrum  Plaats de Wereld organiseert in samenwerking met In Het Wilde Weg een prachtige seizoenswandeling eetbare wilde planten.

De wandeling vindt plaats op vrijdag 30 juni in Vries onder leiding van de deskundige gids Leah van In het Wilde Weg. Je leert eetbare planten herkennen en oogsten. Ook leer je tijdens de wandeling de vuistregels van veilig wildplukken en wordt er aandacht besteed aan respect voor de natuur.

Deze seizoenswandelingen vinden in elk seizoen plaats zodat je in elk jaargetijde weet wat er groeit. Na afloop krijg je een PowerPoint met de belangrijkste eetbare wilde planten van dit seizoen plus een paar recepten toegestuurd  per e-mail.

Waar: Plaats de Wereld, in Vries
Datum: vrijdag 30 juni 2023, 14:00 – 16:00 uur
Deelname: € 25,00 per persoon

Aanmelden :op de website www.plaatsdewereld.nl

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio