Overslaan en naar de inhoud gaan

Regio

Advertentie

Visitatiecommissie Groningen adviseert herindeling naar zes Groninger gemeenten

Door op vrijdag, 1 maart, 2013 - 09:05

REGIO - Groningen staat voor forse sociaaleconomische en maatschappelijke opgaven. De werkgelegenheid daalt, er is een hardnekkige mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het besteedbaar inkomen ligt een flink stuk onder het landelijk gemiddelde en de percentages van (jonge) werklozen en mensen in sociale werkvoorzieningen zijn opvallend hoog. De financiële positie van veel Groninger gemeenten is ronduit zwak en zorgwekkend, inkomsten lopen verder terug en er moet nog meer bezuinigd worden. Vanuit de decentralisaties binnen het sociaal domein krijgen gemeenten omvangrijke en belangrijke extra taken uit te voeren, echter met een lager budget dan daar nu voor beschikbaar is. Tegelijkertijd doen zich in de provincie tal van kansrijke ontwikkelingen voor die op dit moment met onvoldoende daadkracht en innovatievermogen worden opgepakt.

De Visitatiecommissie Groningen concludeert dat de huidige bestuurlijke inrichting van 23 gemeenten, met vele verschillende vormen van samenwerking, waaronder in clusters van gemeenten, niet toereikend is om deze grote vraagstukken voortvarend en succesvol aan te pakken en kansrijke uitdagingen in Groningen optimaal te benutten.

Vanuit een inhoudelijke analyse adviseert de commissie alle Groninger gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten en de provincie Groningen om binnen nu en uiterlijk eind 2017 te komen tot zes nieuwe gemeenten die in de plaats komen van de huidige 23.

Een schetsmatige weergave van de Groninger gemeenten in 2018 ziet er als volgt uit.

Advertenties

Raad van Bestuur OZG kiest plek voor nieuwe ziekenhuis

Door op vrijdag, 1 maart, 2013 - 09:03

REGIO - De Raad van Bestuur van de OZG heeft een keuze gemaakt voor een plek waar zij een nieuw ziekenhuis wil gaan bouwen. Het gaat om een kavel langs de A7, aan de afrit Scheemda/ Midwolda/ Delfzijl. Het ziekenhuis en de gemeente Oldambt hebben dat dinsdagavond jl. bekendgemaakt aan direct omwonenden.

Bij de keuze en toekomstige inrichting van de kavel is nadrukkelijk rekening gehouden met behoud van het landschappelijk beeld, te verwachten verkeersstromen, het uitzicht op het gebouw, afstand tot de bestaande bebouwing en bereikbaarheid van omringende kavels. Ook bij de verdere uitwerking wordt rekening gehouden met het feit dat het gebouw moet passen in de omgeving.
De keuze voor de kavel werd gemaakt in nauw overleg met de gemeente Oldambt en de Provincie Groningen.

Tijdens de goed bezochte informatiebijeenkomst werden ook de eerste globale tekeningen van het te bouwen ziekenhuis bekend gemaakt en schetste wethouder Hans Polman van de gemeente in grote lijnen de te volgen stappen in het realiseren van het nieuwe ziekenhuis. In dat proces is een belangrijke rol weggelegd voor omwonenden. Polman: "Ik wil graag een klankbordgroep samenstellen die gedurende het gehele proces meedenkt over allerlei zaken die we tegenkomen. We willen hun input serieus nemen. Daar bleek tijdens de bijeenkomst ook draagvlak voor. Diverse omwonenden meldden zich direct aan."

Ook voorzitter Raad van Bestuur OZG Albert Koeleman is blij met die animo: "Het schetst de betrokkenheid van de omwonenden." Hij lichtte tijdens de bijeenkomst ook het belang van een goed geoutilleerd en modern ziekenhuis toe: "Het nieuwe ziekenhuis moet het ziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen worden. Het ziekenhuis moet ook voldoen aan alle eisen die hieraan worden gesteld door de overheid, maar zeker ook aan de wensen van de patiënten. Wij willen daarom een gebouw dat goed bereikbaar is en een gebouw waar we u allen optimale ziekenhuiszorg kunnen bieden."

De OZG streeft er naar in de zomer van 2013 bij de gemeente Oldambt de bouwaanvraag in te dienen en zij gaat er nog steeds van uit dat eind 2015 het nieuwe gebouw kan worden betrokken. In het totale proces trekken OZG, gemeente Oldambt en provincie zoveel mogelijk gezamenlijk op.

Advertenties

CDA houdt mini symposium in Zuidbroek Het Rijnlands Model als oplossing voor de crisis?

Door op vrijdag, 22 februari, 2013 - 06:47

CDA - We ondervinden aan den lijve waartoe de vrije markt economie kan leiden. Als geld de enige maatstaf is en de aandeelhouder de baas, kunnen andere waarden als het milieu, werkplezier, solidariteit tussen bevolkingsgroepen, duurzaamheid van de onderneming, gemakkelijk in het geding komen. Volgens de critici van het vrije markt denken wordt de huidige crisis veroorzaakt door een eenzijdige focus op winst, door het kortetermijndenken die dat veroorzaakt en door de bonuscultuur en zelfverrijking aan de top. Maar, is dit ook daadwerkelijk het geval? En vormt het Rijnlands model, dat uitgaat van lange termijn denken, vertrouwen, samenwerking en solidariteit èn een actievere betrokkenheid van de overheid, daadwerkelijk dé oplossing voor de crisis? Of is daar meer voor nodig? Laat u informeren en discussieer mee tijdens het Provinciaal mini Symposium over het Rijnlands Model op 5 maart 2013 bij Hotel van der Valk te Zuidbroek.....en onderzoek of en op welke manier u kennis over dit model kunt toepassen bij het maken van toekomstplannen binnen uw gemeente, politieke partij, werkomgeving of misschien wel uw eigen thuissituatie!

Het symposium begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar. Tijdens het symposium worden drie inleidingen verzorgd. De eerste inleiding wordt verzorgd door Drs. Hein Pieper, Dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. Dr. Ing. Peter Breithaupt, directeur van Grunneger Power verzorgt de tweede inleiding. Nynke Hoogland van Stichting Buurtzorg Nederland bv. sluit af met een inleiding over ‘Samen zorgen voor goede zorg'. Uiteraard is er na de pauze voldoende gelegenheid om in discussie te gaan met elkaar én met de inleiders.

U bent van harte welkom!

Advertenties

OZG geeft ouders voorlichting over incontinentie bij kinderen

Door op vrijdag, 22 februari, 2013 - 00:27

INCONTINENTIE - Op dinsdag 5 maart (locatie Lucas) en woensdag 13 maart (locatie Delfzicht) organiseert de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) een informatiebijeenkomst over incontinentie bij kinderen. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het personeelsrestaurant van de ziekenhuizen van 19.30 - 20.30 uur. Aan de avond zijn geen kosten verbonden.

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders van kinderen die kampen met incontinentie. Sinds 2011 heeft de Ommelander Ziekenhuis Groep een team dat kinderen met incontinentie behandelt. Dit team bestaat uit een kinderarts, twee kinderurotherapeuten, een pedagogisch medewerker, een kinderbekkentherapeut en een medisch psycholoog. Er worden kinderen tot 18 jaar behandeld met klachten van ongewild urineverlies overdag of 's nachts (bedplassen).

Tijdens de bijeenkomst geeft het behandelteam informatie over de mogelijke oorzaken en behandeling van urineverlies bij kinderen. Zij geven praktische adviezen die thuis direct kunnen worden toegepast.

Informatie en aanmelden
Voor vragen of aanmelding kunnen ouders een mail sturen naar l.weggemans@ozg.nl of bellen met de polikliniek Kindergeneeskunde: 088-0661000 en vragen naar toestel 8109.