Regio

Harm Cramer uit Oude Pekela Koninklijk onderscheiden
OUDE PEKELA - Zondag 30 juni leek het voor de 76 jarige organist Harm Cramer een 'gewone' kerkdienst te worden in Oude Pekela. Het Christelijk gemengd zangkoor Sursum Corda gaf een optreden, wat eigenlijk al speciaal was. Dat de aandacht van de aanwezige media er voor hem zou zijn was voor de heer Cramer, waar een stoel vrij voor was gehouden, een verrassing.

Ook het burgemeestersechtpaar was ter kerke gegaan, en uit handen van burgemeester Meindert Schollema kreeg Harm uit Oude Pekela een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Harm Cramer zette zich sinds 1955 in als vaste organist bij de Gereformeerde Kerk in Oude Pekela. Het was op zijn negentiende, wat erg jong was voor een organist. In december 1982 volgde de benoeming als enige en vaste organist in de Vrije Evangelische Gemeente, eveneens te Oude Pekela. In de 31 jaren zijn de keren dat Harm verzuimde op één hand te tellen. Traditie is dat Cramer elk jaar op Goede Vrijdag ook in een gezamenlijke dienst met de Protestantse gemeente het orgel bespeeld.

Harm Cramer was, samen met zijn broer Cobus, met het nemen van orgellessen hun muzikale loopbaan begonnen bij de heer Veldkamp, toenmalige organist in de Ned. Hervormde Kerk te Oude Pekela. Thuis werd op het op het harmonium en in de kerk op het kerkorgel geoefend. Na deze periode werden er lessen gevolgd bij de heer Venema in Veendam.

Nadat Harm zijn broer in 1955 naar Groningen vertrok was er in de Gereformeerde Kerk een plaats als organist vrijgekomen. En volgde Harm, nu 58 jaar geleden, zijn benoeming als vaste organist in de Gereformeerde Kerk. Harm had al enkele jaren als hulporganist gefungeerd en was blij met de benoeming.

De benoeming luidde als volgt:

Mijnheer,
De kerkeraad der Gereformeerde Kerk benoemt U bij dezen tot vaste organist en verzoekt U deze benoeming te willen aanvaarden.De diensten dient U als voorheen te regelen met de organist van Maurik en de hulporganist Plieger.


Bij uitvaarten van leden of vrienden van de gemeente is de heer Cramer altijd bereid zijn dagelijks werk neer te leggen om het orgel te bespelen. Voor het bespelen van de muziekstukken tijdens de diensten bereidt de heer Cramer zich thuis voor.

Het opspelden van het lintje, en het uitreiken van de bijhorende versierselen, vond plaats in de Vrije Evangelische Kerk.


Voor meer foto's, zie ons fotoalbum


Regio

Kansen om Groningers meer te betrekken bij de natuurPROVINCIE GRONINGEN - Groningers geven het belang van natuur een 8,5. Zij vinden natuur en landschap belangrijk voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 40% van de inwoners zou een actieve bijdrage willen leveren. Dit blijkt uit een onderzoek naar natuurbeleving onder 800 Groningers.

De Groninger natuur onderscheidt zich van andere provincies door rust, ruimte en weidsheid, zo vinden de Groningers. Zij vinden dat de beleidsmakers vooral aandacht moeten besteden aan het herstellen van dit typisch Groninger landschap.
Een derde van de respondenten is lid van een natuurorganisatie. Men voelt zich vooral verbonden met de natuur in de eigen buurt. Dorpelingen maken wat vaker gebruik van de natuur dan stedelingen. Zo vragen bewoners van het Hogeland vooral aandacht voor Nationaal Park Lauwersmeer, Oost-Groningers voor toegankelijkheid en de Stadjers vinden fietsen en de Wadden belangrijk.

Meer vrijwilligers
Gedeputeerde Staghouwer: "Nu al zetten veel vrijwilligers zich in voor de natuur. Uit het onderzoek blijkt dat er kansen liggen om meer Groningers een actieve rol te geven in het beheren en beleven van onze natuur. Samen met de natuurorganisaties, IVN en agrarisch natuurverenigingen wil ik kijken hoe we deze mensen kunnen bereiken."

Een op de zeven Groningers zegt de afgelopen drie jaar actief betrokken te zijn geweest bij de natuur. Dit zijn met name plattelanders. 4 op de 10 Groningers is nog niet actief en is wel bereid een actieve bijdrage te leveren. Onbekendheid met mogelijkheden is de belangrijkste reden waarom zij nog niet actief zijn. Bij ouderen is vooral toezicht houden in de natuur populair, jongeren werken het liefst mee aan onderhoud. Volgens de respondenten kunnen meer mensen gemobiliseerd worden wanneer bijvoorbeeld een boswachter of agrarisch natuurverenging dit werk regisseert of faciliteert. Daarnaast geldt ‘jong geleerd, oud gedaan'. Educatie op scholen vinden de deelnemers aan het onderzoek belangrijk. Ook natuurorganisaties moeten een nog actievere rol spelen om kinderen meer in aanraking te laten komen met de natuur.

Over het onderzoek
De provincie Groningen heeft onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Aha! om meer zicht te krijgen op hoe Groningers natuur en landschap beleven en gebruiken. Wat verstaan zij onder natuur en hoe willen zij betrokken zijn bij het ontwikkelen en beheren van natuur? Een representatieve groep van 400 Groningers heeft een digitale enquête ingevuld met vragen over beleving van natuur en betrokkenheid bij natuur en landschap. Parallel hieraan konden alle Groningers zich uitspreken aan de hand van een aantal stellingen op internet. 430 inwoners deden hieraan mee, waaronder leden, vrijwilligers en donateurs van natuur- en landbouworganisaties.

Regio

Verkeershinder op de N7 Ring GroningenN7 RING GRONINGEN - Rijkswaterstaat voert van dinsdag 25 juni 22.00 uur tot woensdag 26 juni 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de N7 Ring Groningen. In verband met de werkzaamheden is de N7 afgesloten van afrit Ring Groningen (nr. 36) tot oprit Stadspark (nr. 36a) voor verkeer vanuit Hoogezand richting Drachten. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de Laan van 1940 - 1945 en de oprit Stadspark (nr. 36a).

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren of worden verschoven naar een ander tijdstip.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Regio

Provincie gaat verbinding tussen Groningen en Leer nog verder verbeterenGRONINGEN / LEER - De provincie Groningen gaat de verbinding tussen Groningen en Leer nog verder verbeteren. Eind vorig jaar werd het aantal treinen tussen Groningen en Leer uitgebreid. Tegelijkertijd startte een marketingcampagne om de treinverbinding meer onder de aandacht te brengen. In de toekomst moet er tussen Groningen en Leer een sneltrein gaan rijden. Op de langere termijn moet het mogelijk worden om binnen anderhalf uur van Groningen naar Bremen te reizen.

Vanaf 9 december 2012 rijdt er dagelijks elk uur een trein tussen Groningen en Leer. Door de week en op zaterdag rijden er vijftien treinen per dag. Eerder waren dat er acht. Op zondag rijden acht treinen per dag in plaats van zeven. Een treinrit van Groningen naar Leer duurt ruim een uur. Door de uurverbinding kunnen reizigers beter overstappen op een trein naar andere bestemmingen in Duitsland. Ook de overstap richting Groningen is hierdoor verbeterd.

Wiederline
Eind 2012 startte de marketingcampagne voor de treinverbinding tussen Goningen en Leer. Het traject kreeg een eigen naam, Wiederline, met een eigen logo en een eigen website. Hierdoor moet de spoorlijn bekender worden onder het publiek en meer reizigers trekken.

Reizigers
Uit onderzoek blijkt dat de uitbreiding in de dienstregeling naar Leer in een behoefte voorziet. In de eerste maanden van dit jaar is het aantal reizigers dat in Leer in- en uitstapt duidelijk toegenomen. In januari en februari stapten er door de week gemiddeld 50 mensen meer uit in Leer dan vorig jaar in deze maanden. (In 2012 142, nu 195.) In maart steeg het aantal uitstappers in Leer met bijna 80 personen. (2012: 163; 2013: 240.)

Regio

Stem op de Groninger Held van de Smaak!REGIO - Op vrijdag 28 juni vindt de provinciale verkiezing van de Held van de Smaak vindt plaats bij de SVO-locatie te Groningen, van 9 tot 12 uur. Deze verkiezing gaat vooraf aan de Week van de Smaak (28 september t/m 6 oktober) en draait dit jaar om het thema ‘ambachtelijke worst en vleeswaren'. Maar liefst negen Groningse kandidaten zijn dit jaar aangemeld.

Op www.ellesbulder.nl/heldvandesmaak vindt u meer informatie over de kandidaten en kunt u uw favoriete held naar de publieksprijs stemmen. Er kan worden gestemd tot en met 26 juni. Daarnaast zal een deskundige jury de kandidaten beoordelen op ambachtelijkheid, streekgebondenheid en duurzaamheid en bekijken in hoeverre ze een voorbeeldfunctie in de sector vervullen. De winnende Held gaat door naar de landelijke finale die plaatsvindt tijdens de opening van de Week van de Smaak.

Informatie over de verkiezing van de Held van de Smaak en over de Week van de Smaak kan worden verkregen bij de Regiocoördinator van de provincie Groningen, Elles Bulder via 0597-593464 of groningen@weekvandesmaak.nl.

Regio

Historica Els Kloek te gast in de kerk van LeegkerkLEEGKERK -  - Zondag 23 juni is historica Els Kloek te gast in de kerk van Leegkerk. Met haar meest recente publicatie 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis is zij doorgebroken bij een breed publiek. Kloek houdt deze middag een presentatie over het onderzoek naar dit boek.

Ooit gehoord van Trijntje Keever? Van Marie du Moulin? Van Judith Leyster, Maria Gartman, Trix Terwindt? In hun tijd stuk voor stuk spraakmakende vrouwen die een opmerkelijke rol hebben gespeeld in het verleden van Nederland. Els Kloek ontrukte hun levensverhalen aan de vergetelheid. Tien jaar werkte ze met meer dan driehonderd deskundigen aan de biografieën van 1001 beroemde, beruchte, opmerkelijke, geliefde, slechte en invloedrijke vrouwen. Het resultaat is een monumentaal naslagwerk, dat leest als een spannende dwarsdoorsnede van duizend jaar Nederlandse geschiedenis.

De kerk van Leegkerk
Leegeweg 38
9746 TC Groningen
Zondag 23 juni
15.30 uur
Entree: vrijwillige bijdrage

Els Kloek
Els Kloek is een onderneemster in geschiedenis. Ze stond aan de wieg van tijdschriften, tentoonstellingen, boekenreeksen, stichtingen, congressen en websites. Zo is ze initiatiefnemer en hoofdredacteur van de populair-wetenschappelijke reeks Verloren Verleden en van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. In 2010 richtte zij met Anna de Haas het bureau Kloek & De Haas op: een werkplaats voor historisch onderzoek en advies. Sinds 1 juli 2011 is zij hoofd van de Afdeling Digitale Naslagwerken van het Huygens ING. Haar boek Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Nederlandse huisvrouw was genomineerd voor de Libris-Geschiedenisprijs van 2010.

Zomerzondagen
Tijdens de zomermaanden (juni, juli en augustus) is de kerk van Leegkerk op zondagmiddag geopend voor bezoekers. Van 12.00 uur tot 17.00 uur opent de kerk haar deuren en is iedereen van harte welkom om de kerk te bekijken of om onder het genot van een kop koffie met heerlijke taart te ontspannen na een fietstocht of wandeling. Tijdens enkele zomerzondagen zijn er culturele activiteiten in de kerk.

Culturele zondagen
Bijzondere Locaties Groningen en De Culturele Onderneming organiseren het hele jaar culturele zondagmiddagen in de kerk van Leegkerk. Tijdens deze middagen komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zo komt er bijvoorbeeld een antropoloog en de bekendste sopraan van Nederland:
23 juni Els Kloek
14 juli Gerrit Jan Zwier
22 september Johan de Boose
6 oktober Harry Niehof
17 november Auke Hulst
15 december Miranda van Kralingen

Kerk van Leegkerk
De middeleeuwse kerk van Leegkerk ligt aan de rand van Groningen, achter de wijk Gravenburg. De kerk was in de jaren zestig van de vorige eeuw een ruïne. Duiven nestelden op de preekstoel en door de gaten in het dak viel de regen op grafstenen in het schip. De kerk werd in 1969 gered door de pas opgerichte Stichting Oude Groninger Kerken. De kerk is recent verbouwd naar een ontwerp van awg architecten uit Antwerpen. In de kerk is een bijzondere gouden kubus geplaatst.

Bijzondere Locaties Groningen
Oude gebouwen een nieuw leven geven: dat doet Bijzondere Locaties Groningen. Bijzondere Locaties Groningen verhuurt de Der Aa-kerk, de Remonstrantse kerk, het Raadhuis van Berlage in Usquert en De Amshoff in Kiel-Windeweer. De kerk van Leegkerk is sinds april aan dit rijtje toegevoegd. Ontstaan vanuit de Stichting Der Aa-kerk zorgt Bijzondere Locaties Groningen met de opbrengsten uit de verhuur van deze gebouwen dat ze open kunnen blijven voor gebruik en midden in de samenleving blijven staan.

Regio

OZG en Refaja geven voorlichting over Kanker in de familieHoe wordt kanker door kinderen ervaren en hoe gaan ze er mee om?

WINSCHOTEN/DELFZIJL -  - Op dinsdag 25 juni organiseren de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en het Refaja ziekenhuis, een voorlichtingsbijeenkomst met het thema ‘Kanker in de familie - je staat er niet alleen voor'. Diverse onderwerpen worden belicht vanuit het gezichtspunt van kinderen van verschillende leeftijden. Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De voorlichting vindt plaats in de personeelsflat van locatie Lucas (naast het ziekenhuis) en begint om 19.00 uur (ontvangst 18.45 uur). De entree is gratis.

Diagnose kanker
Wanneer de diagnose kanker wordt gesteld, is dat in ieders leven een ingrijpende gebeurtenis. Als een vader of moeder kanker krijgt, is dat tevens belastend voor de kinderen. Er is veel aandacht voor een ouder maar minder aandacht voor de kinderen. Kinderen willen vaak geen beroep doen op aandacht van de ouders, want die hebben al genoeg zorgen. Vaak ook hebben ouders de neiging om de problemen en de gevolgen ervan bij hun kinderen te onderschatten. Het gevolg kan zijn dat kinderen hierdoor lastig gedrag vertonen.

Onderwerpen
Diverse sprekers, waaronder maatschappelijk werkers en psychologen, bespreken deze avond de volgende onderwerpen: ‘Hoe wordt kanker in het gezin door kinderen ervaren, hoe gaan ze er mee om'. En ‘Wanneer heeft een kind een kinderpsycholoog nodig? 'Maar ook ‘Het gezin als systeem, welke aspecten zijn van belang in de begeleiding in een gezin waar een (groot)ouder kanker heeft'. Tijdens de pauze en na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken en folders in te zien over het thema ‘Kanker in de familie - je staat er niet alleen voor'.

Informatie en opgave
Voor meer informatie over het programma kunnen belangstellenden mailen naar:
OZG: oncologie.delfzicht@ozg.eu of afd.oncologie@ozg.eu of bellen: 088 - 066 1000
Refaja: oncologie@refaja.nl of bellen: 0599 - 654 529 (bij beide ziekenhuizen vragen naar de oncologieverpleegkundigen). Aanmelden kan via de e-mailadressen van de OZG.
Het volledige programma kunt u lezen op www.ozg.nl. en www.refaja.nl.

Regio

Peuters gaan bij elkaar op bezoekOUDE PEKELA - Peuters van peuterspeelzaal De Blokkendoos in Oude Pekela ontvangen op vrijdag 14 juni hun leeftijdsgenootjes van het asielzoekerscentrum. Een week later brengen de peuters van De Blokkendoos een bezoekje aan de peuterspeelzaal van het AZC. Deze wederzijdse bezoeken worden georganiseerd door de Bibliotheek, AZC Oude Pekela en peuterspeelzaal De Blokkendoos.

Tijdens de peuterbezoeken op vrijdag 14 en 21 juni verzorgen bibliotheekmedewerker Wil de Jong en muzikant Michiel Megens een muzikale voorleesactiviteit. Samen met hun (groot)ouders luisteren de peuters naar een voorleesverhaal en gaan ze zingen en dansen.

Integratie
De peuterbezoeken vinden plaats in het kader van een serie activiteiten die bijdragen aan een betere integratie van de inwoners van het asielzoekerscentrum.

Een werkgroep opgericht onder voorzitterschap van de beleidsadviseur integratie van de Kompanjie met leden van de gemeente Pekela/Kompanjie, AZC Pekela, De Badde, Politie, VluchtelingenWerk Noord-Nederland, Discriminatiemeldpunt Groningen, Bibliotheek Pekela en CMO Groningen, organiseert jaarlijks gezamenlijke activiteiten om het draagvlak onder de Pekelder bevolking te vergroten en de onderlinge contacten te verbeteren. De doelgroep van de activiteiten zijn alle Pekelders, jong en oud.

Regio

OZG en Refaja geven voorlichting over Kanker in de familieHoe wordt kanker door kinderen ervaren en hoe gaan ze er mee om?

STADSKANAAL - Op dinsdag 25 juni organiseren de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en het Refaja ziekenhuis, een voorlichtingsbijeenkomst met het thema ‘Kanker in de familie - je staat er niet alleen voor'. Diverse onderwerpen worden belicht vanuit het gezichtspunt van kinderen van verschillende leeftijden. Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De voorlichting vindt plaats in de personeelsflat van locatie Lucas (naast het ziekenhuis) en begint om 19.00 uur (ontvangst 18.45 uur). De entree is gratis.

Diagnose kanker
Wanneer de diagnose kanker wordt gesteld, is dat in ieders leven een ingrijpende gebeurtenis. Als een vader of moeder kanker krijgt, is dat tevens belastend voor de kinderen. Er is veel aandacht voor een ouder, maar minder aandacht voor de kinderen. Kinderen willen vaak geen beroep doen op aandacht van de ouders, want die hebben al genoeg zorgen. Vaak ook hebben ouders de neiging om de problemen en de gevolgen ervan bij hun kinderen te onderschatten. Het gevolg kan zijn dat kinderen hierdoor lastig gedrag vertonen.

Onderwerpen
Diverse sprekers, waaronder maatschappelijk werkers en psychologen, bespreken op deze avond de volgende onderwerpen: ‘Hoe wordt kanker in het gezin door kinderen ervaren, hoe gaan ze er mee om'. En ‘Wanneer heeft een kind een kinderpsycholoog nodig? 'Maar ook ‘Het gezin als systeem, welke aspecten zijn van belang in de begeleiding in een gezin waar een (groot)ouder kanker heeft'. Tijdens de pauze en na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken en folders in te zien over het thema ‘Kanker in de familie - je staat er niet alleen voor'.

Informatie en opgave
Voor meer informatie over het programma kunnen belangstellenden mailen naar:
OZG: oncologie.delfzicht@ozg.eu of afd.oncologie@ozg.eu of bellen: 088 - 066 1000
Refaja: oncologie@refaja.nl of bellen: 0599 - 654 529 (bij beide ziekenhuizen vragen naar de oncologieverpleegkundigen). Aanmelden kan via de e-mailadressen van de OZG.
Het volledige programma kunt u lezen op www.ozg.nl. en www.refaja.nl.

Regio

Opinie: Moorlag geeft ons les in democratieOPINIE - Maar wel zo dat ik er in ieder geval direct bij in slaap val. En dat is denk ik ook zijn bedoeling. Niet alleen ik, maar de rest moet ook verder slapen, want dan kan hij gewoon doorgaan met zijn plannen. Nu heeft hij de pech dat ik van zijn windmolenplannen slecht kan slapen. Nu al. En ze staan er nog niet eens. En dat moet ook niet gebeuren, en daarom ben ik samen met mijn dochters, vrienden en inmiddels veel meewerkende sympathisanten zoveel mogelijk mensen wakker aan het schudden, en ze bewust aan het maken van wat ze straks letterlijk en figuurlijk boven het hoofd hangt bij Meeden, Veendam en omstreken. Megamolens, hoger dan de Euromast, tientallen moeten er komen, en dat kan volgens Moorlag alleen daar! Langs de A7. Vier kilometer naar het noorden kan niet, en wel om de volgende reden: Dan zien de mensen uit Meerstad en de Blauwe stad de molens staan en dat kan absoluut niet. Want zij zijn heel andere mensen dan wij namelijk "De uitverkorenen"!?!

Er is nog een reden: er zijn zaken gedaan met de grondeigenaren in en rond Meeden en KDE, en dat kan volgens Moorlag niet meer teruggedraaid worden. Waarom niet? Kost dat geld? Zo gaat dat. Je doet eerst zaken, en dan druk je het vervolgens de bevolking door de strot. En dat door iemand die notabene bij een vakbond is begonnen, maar jammer genoeg ook dronken is geworden van de macht. Wat is hier weggegeven en waarom? Een paar dagen na mijn artikel is William Moorlag geïnterviewd door Radio Noord. Daar zegt hij dat mensen die binnen een straal van vijf kilometer van een windmolen komen te wonen een vergoeding moeten krijgen. Hoeveel zegt hij niet. Maar dat laat zich zo wel raden. Dat moet minder zijn dan de afkoopsom voor de landeigenaren en KDE. Hij denkt dat hij het volgende af kan kopen met geld: welzijn, vriendschap, gezondheid, uitzicht, en niet te vergeten de omgang met elkaar als boeren en burgers. Wel William, je hebt goed over ons gewaakt toen we sliepen. Je hebt dijken, wakers en slapers. Jij bent de dijk van de PVDA in Groningen. alleen gedraag je je niet zo. Evenals veel van je wakers; jullie zijn vergeten waar jullie als vertegenwoordiger voor zouden moeten staan en dat is het vertegenwoordigen van je kiezers. Er is in deze Provincie onder aanvoering van de PVDA gesmeten met geld. Samen met je voorganger Marc Calon die er naar mijn idee tussenuit geknepen is toen het te heet onder zijn voeten werd, en er allerlei projecten uit de grond gestamd werden zoals Blauwestad en Meerstad. Wat is daar gebeurd? Koop Tjuchem en de Provincie waren in het begin van de Blauwestad en Meerstad twee handen op één buik, maar het liep niet zoals ze gedacht hadden en er ontstond een conflict. Ze gingen (niet meer gelukkig) uit elkaar, en een paar jaar later toen beide projecten een flop bleken te zijn, ging het deksel een beetje van de "Meerstadput". Van de betrokken partijen en personen wenste Koop er niet meer op terug te komen en dacht Calon er vanaf te zijn met een verklaring bij een notaris. Koop Tjuchem zal wel tevreden zijn. Het lijkt mij geen partij die het er bij laat zitten als ze een recht hebben. En Calon.. die zit ook hoog en droog. Daar zijn ze goed in bij de PVDA. Na de politiek een vette baan. Voor Moorlag is dat ook al geregeld, die zit tot over zijn oren in Essent.

Heeft het hier mee te maken?? " KDE - Koop -duurzame energie". Zouden de belangen van de grondeigenaren belangrijker zijn voor Moorlag dan zijn eigen PvdA-achterban? Hij mag gaan uitleggen waarom!

Of stap anders uit de PvdA met je medestanders in de genoemde projecten, en begin samen met boer Calon en boer Bleeker, en van oorsprong boer Koop, een boerenpartij. Dan kun je het windorgel op je eigen manier bespelen en misleid je je kiezers niet.

Vanuit het prachtige Meeden,
Jan Hendriks

PS: er gaat niets boven Groningen. Maar er gaat ook niets boven Meeden en omstreken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio