Nieuws

Begraven in Veendam is peperduurEen begrafenis op de plaatselijke kerkhoven is voor financieel minder draagkrachtige Veendammers soms niet meer te betalen. Het verplichte onderhoudscontract voor de graftuin jaagt de prijs op. Soms laten nabestaanden de overledene daarom noodgedwongen cremeren.

Vergeleken met andere gemeenten in Oost-Groningen zijn de tarieven voor begraven in Veendam het hoogst. De hoge kosten in Veendam zijn het gevolg van een verplicht onderhoudscontract voor de graftuin, die door de gemeente wordt aangeplant en onderhouden.

De tarieven voor de lijkbezorging, zoals dat officieel heet, zijn op een rijtje gezet door Jolanda Strik, gemeenteraadslid voor de PvdA in Veendam. Zij werd op het spoor gezet door een brief van een inwoonster van Veendam.

''Deze mevrouw was vreselijk boos over de buitensporige kosten voor de vergunning voor het plaatsen van een grafmonument. Daarvoor moest zij 760 euro betalen, terwijl in omliggende gemeenten aanzienlijk lagere bedragen worden gevraagd.''

De verplichte afkoop van het onderhoud van de graftuin in Veendam, maar ook in Stadskanaal, is het gevolg van een tien jaar oud raadsbesluit waarin staat dat de begraafplaatsen kostendekkend moeten zijn. Voor 2005 zijn de begraaftarieven over de hele linie met nog eens tien procent verhoogd, wat een bedrag van 20.000 euro oplevert.

De eenmansfracties van D66, ChristenUnie en GroenLinks stemden bij de begrotingsbehandeling als enigen tegen het voorstel. Overigens bestond onduidelijkheid of er al dan niet besloten was tot een verhoging van de tarieven. Deze week werd pas duidelijk dat er geen weg terug was.

Werkgroep

Afgelopen maandag stuurde de raadscommissie Vrom de conceptverordening 'gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen' terug naar het college van B en W. Een ambtelijke werkgroep onderzoekt momenteel het begrip 'kostendekkend begraven op de in gebruikzijnde begraafplaatsen' en bekijkt of het wellicht mogelijk en/of wenselijk is om de tarieven aan te passen.

Nieuws

Ubbo Emmius laat minder leerlingen toeDe christelijke scholengemeenschap Ubbo Emmius in Veendam voert een leerlingenstop in. De school neemt maximaal vijftig vmbo- (twee klassen) en achtentwintig havo/vwo-leerlingen (een klas) aan. Als er meer belangstelling is bepaalt een toelatingscommissie welke leerlingen wel of niet worden aangenomen.

In totaal telt Ubbo Veendam 220 leerlingen. "Wij zijn een kleine school en dat willen we graag zo houden", zegt locatiedirecteur Harry Enter. "Het onderwijs moet niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor ons als onderwijsteam leuk blijven en dat kan niet als er teveel leerlingen komen." Mocht het zover komen dat teveel leerlingen worden aangemeld dan zal de schoolleiding op dat moment beslissen welke toelatingseisen gelden.

Tools4you

De leerlingenstop wordt mede ingegeven, omdat de school in het nieuwe schooljaar in de onderbouw met een nieuw, zelfbedacht onderwijsconcept gaat werken: Tools4you (gereedschappen voor jou). Leerlingen moeten zelfstandiger werken en zelfdiscipline aanleren. Het accent ligt op het aanleren van vaardigheden en niet op het instampen van lesstof. De relatief kleine Ubbo-vestiging in Veendam dient als proeftuin voor Tools4you. De school is ook gevestigd in Stadskanaal, Winschoten en Onstwedde.

"In totaal worden in de onderbouw achttien schoolvakken teruggebracht tot zeven leergebieden", zegt directeur onderwijs Gerard van Vliet. "Het rooster bestaat uit lesuren van 90 minuten, daardoor heeft een leerling maximaal drie vakken per dag en kan zich daar op richten. Ons succesnummer van thuiswerkvrij onderwijs blijft daarnaast overeind."

Enter zegt dat de overheid scholen de laatste jaren meer vrijheid geeft om het onderwijs naar eigen goeddunken in te richten. De schoolleiding wil dat Tools4you met de leerlingen meegroeit. Enter: "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat leerlingen in de derde klas ineens met het ouderwetse, kennisgerichte onderwijs geconfronteerd worden. Bij het nieuwe leren ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden: waar vind ik de kennis die ik nodig heb?"

Als het accent op het aanleren van vaardigheden ligt en niet op kennis, komen leerlingen in vervolgopleidingen dan niet in de knel? "Kennis veroudert snel", zegt Enter, "en ik denk dat de exameneisen op termijn niet meer te handhaven zijn."

Ouderavond

Ubbo Emmius verwacht veel belangstelling van zowel ouders als leerlingen voor Tools4you. Daarom vindt dinsdagavond 14 december een informatieve avond plaats voor ouders/verzorgers en leerlingen uit groep 8 in het schoolgebouw aan de Ds. Petersenstraat 3 in Veendam. Van 19.30 tot 21.00 uur. Informatie: 0598-666788.

Nieuws

Onbekende zet wethouder een hakEen onbekend persoon probeert wethouder Beenen van Veendam te beschadigen. In een vals persbericht wordt de suggestie gewekt dat de wethouder onder vuur komt te liggen in het tv-programma Zembla. De uitzending zou gaan over het beleid van de wethouder van Sociale Zaken. De onbekende heeft het persbericht verstuurd naar RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. De fax zou zijn verstuurd door de gemeente Veendam, maar dat blijkt onjuist. Beenen komt niet eens voor in de documentaire van Zembla en ook de dag waarop het programma uitgezonden zou worden klopt niet. De gemeente neemt de kwestie daarom hoog op en overweegt aangifte te doen. De gemeente laat bovendien een advocaat uitzoeken of er sprake is van valsheid in geschrifte Ook de makers van tv-programma Zembla voelen zich in diskrediet gebracht door het persbericht.

Nieuws

Wellicht verdubbeling deel N33Het kabinet heeft de deur op een kier gezet voor de verdubbeling de N33 tussen Bareveld en Zuidbroek.

Minister Peijs van Verkeer is bereid om samen met het Noorden naar knelpunten in de weg te kijken.

De N33 is een van de meest onveilige wegen van Nederland. De provincie Groningen pleit al jaren vergeefs voor een verdubbeling van de weg.

De regering wilde hier tot nu toe niets van weten. Maar nu is er toch een slag gewonnen, want Peijs is in ieder geval bereid mee te denken hoe de weg veiliger gemaakt kan worden.

Nieuws

Pleidooi voor behoud eeuwige rustDe gemeente Veendam wil af van de zogeheten eeuwigdurende rustplaatsen op kerkhoven. Dat wordt voorgesteld in de conceptverordening 'gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen'. De raadscommissie Vrom kan zich niet in dat voorstel vinden en stuurde het terug naar het college van B en W.

De oude verordening, vastgesteld in 1996, geeft gelegenheid om een graf te kopen en zo de overledene te voorzien van een eeuwigdurende rustplaats. De gemeente wil daar vanaf om te voorkomen dat begraafplaatsen (te) vol raken en in de nabije toekomst moeten worden uitgebreid. In het voorstel van B en W worden algemene graven uitgegeven voor een termijn van tien jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. Een eigen graf wordt uitgegeven voor twintig jaar. Deze termijn kan telkens met tien jaar worden verlengd.

Wederopstanding

Met name de christelijke partijen, CDA en ChristenUnie, willen de eeuwigdurende rustplaats behouden. "Dat heeft te maken met de wederopstanding", legt Albert Janssen, fractievoorzitter van de ChristenUnie, uit. "Het geloof dat eens, op een dag, de graven open zullen gaan. De eeuwigdurende rustplaats staat aldus symbool voor de verwachting."

Volgens Janssen is het volgens het nieuwe voorstel van B en W mogelijk om een zogeheten eigen graf, de status van eeuwigdurende rustplaats te geven. "Dat zou iemand dan bij leven bij de notaris moeten vastleggen. Daarvoor moet een fonds in het leven worden geroepen, zodat de notaris telkens de termijn kan verlengen. Niet erg praktisch en het kost ook nog eens een klein vermogen."

De Seniorenraad heeft ook moeite met de voorgestelde verordening. Inspreker Jan Tap vond dat graven die voor een periode van tien jaar worden uitgegeven, na afloop van die termijn niet direct geruimd moeten worden. "Uit eerbied voor de overledene zou daarmee gewacht moeten worden totdat er zich ruimtegebrek op de begraafplaatsen voordoet."

Dat laatste zal volgens Bram Schmaal (Gemeentebelangen) niet zo snel het geval zijn. "Het argument van ruimtegebrek vind ik niet zo steekhoudend. Er is in Veendam ruimte genoeg op de bestaande begraafplaatsen en eventuele uitbreiding is ook geen probleem."

De raadscommissie gaf het conceptvoorstel unaniem terug aan het college van B en W. "U bezorgt ons daarmee een hoop werk", aldus wethouder Jan Lutterop (Gemeentebelangen) met een zuinig gezicht.

Islamitisch

Het onderzoek naar een islamitisch gedeelte op de begraafplaats op Buitenwoel in Veendam is nog in volle gang. Vanuit de Turkse gemeenschap is daar een verzoek toe ingediend. Een werkgroep heeft inmiddels islamitische begraafplaatsen in Groningen en Hoogeveen bezocht en er is een concepttekening gemaakt.

Nieuws

schennispleger aangehoudenDe politie heeft zondagavond bij een woning aan de Oostersingel een 35-jarige man uit Veendam aangehouden voor schennispleging. De man had zichzelf in een tuin bij een woning bevredigd en werd dit gezien door een 40-jarige vrouw. Zij alarmeerde de politie, die de verdachte even later in een brandgang kon inrekenen. De Veendammer bekende zijn onzedelijke gedrag. Volgens eigen zeggen had hij de wedstrijd van FC Groningen bezocht en had hij onderweg naar de bushalte de vrouw in haar woning zien staan. De verdachte is na verhoor in vrijheid gesteld.

Nieuws

Veendammer ambtenaren met korting naar cabaretAmbtenaren en raadsleden van de gemeente Veendam kunnen zaterdagavond met korting naar een voorstelling van cabaretier Arno van der Heyden in het cultuurcentrum Van Beresteijn. Dat avondje uit kost een burger van Veendam tien euro. Ambtenaren en gemeenteraadsleden betalen 7,50 euro.

Huiscabaretier Van der Heyden, hij trad ook op tijdens de opening van het cultuurcentrum, speelt zaterdagavond een try-out van zijn nieuwe voorstelling Wie maakt me los. Voor de in totaal 320 ambtenaren van de gemeente Veendam zijn 50 kaarten met korting beschikbaar.

In een reactie laat de gemeente Veendam weten dat het 'in principe om een eenmalige actie gaat'. "Het is bedoeld om collega's kennis te laten maken met het cultuurcentrum", zegt voorlichter Heidi Eissens.

Jenny Kalma, directeur theater en cultuur, zegt dat de actie deel uitmaakt van haar doelgroepenbeleid, een promotiecampagne waarbij verschillende groepen korting krijgen op een voorstelling die voor hen interessant is.

Kalma benadrukt dat de actie niets te maken heeft met een voorkeursbehandeling. "Bij een volgende voorstelling komen bijvoorbeeld ouderen of scholieren voor korting in aanmerking. Laat niemand zich bezorgd maken, iedereen komt aan de beurt. Toevalligerwijs zijn we met onze collega-ambtenaren begonnen. Dinsdagochtend waren 200 van de 300 kaarten voor Van der Heyden verkocht. Toen hebben we besloten 50 kaarten met korting voor de collega's beschikbaar te stellen."

'Goedkope kaartjes zijn fout signaal'

Het verstrekken van goedkope kaartjes aan ambtenaren en raadsleden van de gemeente Veendam is 'een volstrekt verkeerd signaal'. Dat zegt Bert Kraan, raadslid voor Gemeentebelangen en cultuurliefhebber. Kraan maakt geen gebruik van het aanbod.

"Ik had al kaartjes voor tien euro gekocht, maar ik zou ook helemaal geen gebruik willen maken van het aanbod van het cultuurcentrum. Waarom moet een bepaalde groep bevoorrecht worden? Ambtenaren en raadsleden horen niet bevoorrecht te worden." Bert Kraan vermoedt dat de leiding van het cultuurcentrum 'in haar enthousiasme onbedoeld een verkeerde beslissing heeft genomen'.

De Veendammer historicus Harm van der Veen schreef een bijdrage voor het onlangs verschenen herdenkingsboek Adieu Veenlust. Hij maakt zich niet druk om de kortingsactie. "Goedkopere kaartjes is niet het beste idee dat ik de laatste jaren heb gehoord, maar ik zie er geen kwaad in", reageert Van der Veen. "Gemeenteambtenaren en raadsleden hebben zich jarenlang het vuur uit de sloffen gelopen om het cultuurcentrum te realiseren. De overgang van Veenlust naar Van Beresteijn is tenslotte bepaald niet soepeltjes verlopen. Ik kan dit gebaar wel waarderen."

Nieuws

werknemer komt onder vallende boomEen 49-jarige werknemer van een werkvoorzieningschap is woensdagmorgen gewond geraakt toen hij tijdens snoei- en kapwerkzaamheden onder een vallende denne boom terechtkwam. De man, een inwoner van Veendam, liep onder de boom door toen deze viel. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Stadskanaal. De werkzaamheden werden verricht op een bedrijfsterrein aan de Adriaan Tripweg in Veendam. De arbeidsinspectie is in kennis gesteld.

Nieuws

controle overslagstation VeendamBij een overslagstation in Veendam heeft de politie woensdag in samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Voedsel en Warenautoriteit en het Agentschap Telecom en Douane een controle uitgevoerd op bijbehorende documenten en de inhoud van enkele tientallen containers. Er werden slechts twee overtredingen geconstateerd op containers waar de juiste documentatie ontbrak met betrekking tot de inhoud. Het ging om een container geladen met gevaarlijke stoffen en met plastic afval. In deze twee gevallen wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de vervoerder. Verder zijn er enkele stuks speelgoed meegenomen als proefmonster voor het vaststellen van de juiste samenstelling van het materiaal en enkele radiografisch bestuurde auto?s voor het nagaan van de juiste frequentie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws