Nieuws

Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending:
Einde winter, demonstratieproject waterstofopslag
en faunabeheerIMG_7199.JPG

Door Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages | Gasunie

Op de dag dat ik dit schrijf, sta ik ’s morgens nog de ruiten van mijn auto te krabben, de kou is Nederland nog niet uit. Wat betekent dit voor de vulgraad van onze cavernes? Hieronder een toelichting met daarnaast ook aandacht voor het demonstratieproject waterstofopslag en informatie rond faunabeheer.

Vulgraad cavernes
Normaalgesproken gebruiken onze klanten de cavernes op een manier waardoor deze aan het einde van de winter leger zijn dan aan het begin. Het gebruik van onze installatie is sterk afhankelijk van de temperatuur. Meestal is het volume in de cavernes eind maart het laagst. Dat zie je in onderstaande grafiek ook terug.

volume_cavernes.PNG

Als het volume in de caverne laag is, dan is de druk ook laag. Een caverne opereert tussen de 80 en 180 bar. Momenteel is de druk rond de 85-90 bar. Er zit nog ongeveer 60 miljoen kubieke meter aardgas in de berging waarvan onze klanten gebruik kunnen maken.

Demonstratieproject waterstofopslag
Volgens de planning die we momenteel voor ogen hebben starten we op maandag 17 mei met het demonstratieproject waterstofopslag op onze locatie A8. De voorbereidende werkzaamheden al gestart. Op deze locatie is nog geen caverne gemaakt, maar wel een boorgat. Hierdoor zijn we in staat om met kleine hoeveelheden waterstof veel te kunnen onderzoeken. We gaan materialen en onderdelen inbouwen die geschikt zijn voor de opslag van waterstof om de werking hiervan te beoordelen. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken duren. In deze periode zullen er diverse mobiele installaties op de locatie aanwezig zijn, waarmee ook buiten de normale werktijden wordt gewerkt. De werkzaamheden kunnen gepaard gaan met enig geluid. Daarnaast maken we gebruik van werkverlichting. We zullen twee keer twee dagen 24 uur per dag doorwerken. Na afronding van de werkzaamheden wordt alles weer in de oude staat teruggebracht, waarna later dit jaar (v.a. november) de volgende fase van het project zal volgen. We hebben een animatie laten maken over de pilot die te vinden is op www.agbzw.nl/A8. Natuurlijk zullen we verslag uitbrengen van onze bevindingen en hier ook aandacht aan besteden op bijpraatsessies als deze weer mogelijk zijn.

Patrijzenproject wordt vervolgd
Ruim een jaar geleden schreef ik over het project om de patrijs en andere dieren een betere leefomgeving te bieden. Onder het motto ‘rust, voedsel en dekking’ zijn besdragende struiken geplant bij de cavernes en zijn prachtige bloemrijke akkerranden ontstaan. Na een positieve evaluatie van de werkgroep (landbouwers, jagers, EnergyStock) gaat het project zijn tweede jaar in. In het najaar zijn maar liefst 27 patrijzen geteld. Binnenkort worden akkerranden opnieuw ingezaaid. Deze bieden samen met bestaande overhoeken en struwelen een mooie aanvulling op het leef- en broedgebied voor de patrijzen, die eind maart al nieuwe paartjes hebben gevormd. De werkgroep heeft geconstateerd dat het agrarische deel veelvuldig wordt gebruikt voor het uitlaten van honden zonder dat deze zijn aangelijnd. Ik wil u vragen om rekening te houden met de fauna en broed- en zoogtijd van vogels en andere dieren. Verstoring en het opjagen van reeën kan bovendien leiden tot gevaarlijke situaties op de drukke provinciale weg N366.