Regio

Dag van de Regio 2014: Buur en cultuurREGIO - De Dag van de Regio is een dag van zien, doen en ontdekken. In het eerste weekend van oktober laten de deelnemers zien wat de regio de moeite waard maakt. Ieder jaar staat een ander thema centraal.

Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014 wordt voor de 11e keer de Dag van de Regio gehouden. De Dag van de Regio is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de regionale bevolking, bezoekers en toeristen kunnen kennismaken met datgene wat er speelt en leeft in de regio.

Elk jaar staat een ander thema centraal tijdens de Dag van de Regio. In 2014 is het thema: Buur en cultuur. Cultureel erfgoed zoals borgen, oude dorpskerken, de esdorpen op de Hondsrug en vestingdorpjes zoals Bourtange en Oudeschans vormen prachtige locaties voor een sfeervol evenement waar de regio zich van zijn mooiste kant kan laten zien. We vragen u om rondom deze locaties activiteiten te organiseren waaraan meerdere deelnemers kunnen meewerken zoals een fair, cultureel festival, markt of een ontdekkingstocht.
Verder willen we dit jaar aantrekkelijke arrangementen samenstellen waarmee we meer Duitse toeristen kunnen trekken. Heeft u hiervoor interesse of ideeën, neem dan zo snel mogelijk contact op via dagvanderegio@gmail.com.

Wilt u meedoen met uw dorp of regio? Kijk op www.dagvanderegio.nl voor meer informatie, plan een bijeenkomst met uw dorpsgenoten en kom samen in actie! U kunt uw activiteit aanmelden op www.dagvanderegio.nl.

De Dag van de Regio begon in 2004 in Oost-Groningen. In 2007 is de Dag van de Regio voor het eerst ook in Noord-Groningen georganiseerd en sinds 2008 staan zelfs twee dagen in het teken van de Dag van de Regio. Vanaf 2010 doet de hele provincie Groningen mee. In 2011 volgde Zuidoost Drenthe. In 2013 werd de eerste grensoverschrijdende Dag van de Regio gehouden in de Eems-Dollard Regio en is het evenement tweetalig gepromoot. Ondertussen is de Dag van de Regio ook binnen Europa verder uitgebreid. Duitsland was de initiatiefnemer van de Dag van de Regio in 1999, Nederland volgde in 2004 en Schotland in 2011. In 2012 volgde Ierland en met ingang van 2013/2014 is het concept geïmplementeerd in Finland, Oostenrijk en Polen.

Regio

Kids4Nix bij Arriva tijdens meivakantieKinderen van 4 t/m 11 jaar reizen gratis met bus en trein

ARRIVA - In de meivakantie, van zaterdag 26 april t/m maandag 5 mei 2014, reizen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar bij Arriva helemaal gratis. De Kids4Nix-actie is geldig tijdens de officiële schoolvakanties van basisscholen in Nederland. Arriva wil met deze actie kinderen kennis laten maken met de bus en de trein.

Regio

Leerlingen Noorderpoort verzamelen geld voor baby reanimatiepop RefajaSTADSKANAAL - Op maandag 14 april kreeg het Refaja ziekenhuis een cheque ter waarde van 1046 euro voor de aanschaf van een baby reanimatiepop. Deze zal worden ingezet voor reanimatietrainingen voor diverse medewerkers.

Kim Roemeling, Loes Meinds en Miriam Berends overhandigden de cheque, namens alle leerlingen van klas 3 HAVO en 3 VWO van de afdeling voortgezet onderwijs van het Noorderpoort aan de Engelandlaan te Stadskanaal.

De leerlingen van het Noorderpoort hebben naar aanleiding van een beroepenvoorlichting in het Refaja spontaan aangeboden ‘iets' voor een goed doel voor het ziekenhuis te willen organiseren. Het Noorderpoort Engelandlaan en het Refaja hebben een jarenlange relatie op het gebied van beroepenvoorlichting en stages. Menig leerling heeft er een werkplek gevonden.

Het goede doel is door mentoren van het Noorderpoort als project opgepakt om de leerlingen te leren samenwerken en organiseren. Met acties als statiegeld ophalen, een verloting, een draaiboek maken voor een sportdag voor leerlingen en een taartenactie in samenwerking met een plaatselijke banketbakker is uiteindelijk een bedrag van 1046 euro bijeengebracht. "Een prestatie om trots op te zijn", vond de heer Cuperus, afdelingsmanager van mavo, havo, vwo.

Onder het geroffel van de ‘Heartbeat Corporation', die de hartslag van een volwassene en van een baby liet horen, werd de cheque aangeboden. Mevrouw Blokzijl, opleidingsfunctionaris bij het Refaja, sprak in haar dankwoord de hoop uit, dat er op middelbare scholen ruimte komt voor lessen reanimatie zodat er meer levens gered kunnen worden. Immers...Elke seconde telt!

Regio

Opnieuw voordelig met de trein van Groningen naar DuitslandTREIN - Van 14 april tot en met 11 mei kunt u met het Niedersachsenticket weer voordelig vanaf elk station op het traject Groningen-Leer naar de Duitse regio Nedersaksen reizen. Het ticket kost 22 euro en biedt ook de mogelijkheid om onbeperkt te reizen met het openbaar vervoer in steden als Leer, Oldenburg, Bremen of Hannover. De actie met het Niedersachsenticket liep eerder in december 2013 en wordt nu wegens succes herhaald.

Online boeken
Door aandacht te vragen voor het Niedersachsenticket wil de provincie reizigers een extra stimulans geven om met de trein naar Duitsland te reizen. Het Niedersachsenticket is in Nederland alleen online te boeken via www.wiederline.com. Er zijn verschillende tarieven: voor individuele reizigers en voor groepsreizigers. Kinderen tot en met 14 jaar reizen gratis mee (met een betalende volwassene).

Wiederline
De provincie wil de treinverbinding met Leer en Bremen verbeteren. Dit gebeurt samen met Arriva. Eind 2012 werd het aantal treinen tussen Groningen en Leer uitgebreid. Dagelijks rijdt er nu tussen beide steden elk uur een trein. Ook kreeg de treinverbinding een eigen naam ('Wiederline'), een eigen logo en een eigen website. Daarmee moet de spoorlijn bekender worden onder het publiek en meer reizigers trekken. In de toekomst moet er tussen Groningen en Leer ook een sneltrein gaan rijden.

Trein Groningen - Bremen
Uiteindelijk moet het mogelijk worden om binnen anderhalf uur van Groningen naar Bremen te reizen. Komend jaar gaat de provincie onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Hiervoor zijn in Nederland en Duitsland forse investeringen nodig. Om deze ambitie kracht bij te zetten, stellen Provinciale Staten 85 miljoen euro beschikbaar.

Regio

Huidkankerdag in het Refaja ziekenhuis Check jij je huid?STADSKANAAL - Op zaterdag 17 mei 2014, de Nationale Huidkankerdag, openen de dermatologen van het Refaja ziekenhuis hun deuren. Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen belangstellenden op de polikliniek Dermatologie terecht voor informatie over het beschermen van de huid en het zelf controleren van de huid. Bezoekers die zich vooraf opgeven, kunnen hun huid laten nakijken op verdachte plekjes. Ook Desy Bruinsma van Praktijk huidtherapie Stadskanaal is aanwezig voor het geven van huid- en zonadvies.

Huidkanker is een van de meest voorkomende huidziekten in Nederland en tevens de meest voorkomende vorm van kanker. Het aantal mensen met huidkanker neemt schrikbarend toe: in tien jaar tijd is het aantal mensen dat voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt verdrievoudigd van 15.000 naar meer dan 45.000 personen per jaar.

Kans op huidkanker
Veel Nederlanders hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een vorm van huidkanker.
Een belangrijke risicogroep wordt gevormd door mensen die vanwege hun beroep vaker worden blootgesteld aan UV-straling. Dit zijn mensen die veel buitenwerk verrichten zoals bijvoorbeeld bouwvakkers en stratenmakers. Ook buitensporters die geen of onvoldoende beschermende kleding dragen, zijn zich vaak onvoldoende bewust van de (extra) risico's die ze lopen. De laatste groep met een grotere kans op huidkanker zijn senioren. Gezien hun leeftijd zijn zij langer blootgesteld geweest aan de schadelijke UV stralen van de zon. Bovendien waren er geen voorlichtingscampagnes over de gevaren van zonlicht toen zij jong waren.

Regelmatige huidcontrole
Met de campagne rond de Nationale Huidkankerdag willen dermatologen mensen stimuleren regelmatig hun huid te controleren (zelfcontrole), om zo huidkanker in een vroeg stadium te herkennen. Vroegtijdige herkenning geeft de grootste kans op genezing.

Aanmelden
De Huidkankerdag vindt plaats op zaterdag 17 mei van 10.00 tot 13.00 uur, op de polikliniek Dermatologie (gele route, nummer 7). Mensen die hun huid door de dermatoloog willen laten checken, kunnen zich aanmelden via www.huidkankerdag.nl. Aanmelden kan tot 7 mei 2014.

Regio

Voorlichtingsbijeenkomst prostaatkanker in Refaja ziekenhuisSTADSKANAAL - Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal en de ProstaatKankerStichting organiseren op dinsdagavond 22 april een voorlichtingbijeenkomst over prostaatkanker. De focus van de avond ligt op het voorstadium van de aandoening. Professionals geven een uitleg over de symptomen en het herkennen daarvan en het traject dat volgt na de diagnose. Belangstellenden, maar ook (ex)prostaatkankerpatiënten en hun naasten, zijn van harte welkom.

Prostaatkanker is een kwaadaardige vergroting van de prostaat. De ziekte ontwikkelt zich in de cellen van de klierbuisjes van de prostaat. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. In Nederland leven ongeveer 85.000 mannen met de diagnose prostaatkanker. Per jaar komen er bijna 12.000 nieuwe prostaatkankerpatiënten bij.

Tijdens de bijeenkomst vertelt mevrouw M. Jongen, uroloog in het Refaja ziekenhuis, over prostaatkanker en de behandelingmogelijkheden daarvan. Oncologieverpleegkundige mevrouw Van der Valk en urologieverpleegkundige mevrouw Stiekema geven uitleg over de rol die zij hebben in het behandeltraject. Maatschappelijk werker mevrouw Mul informeert de aanwezigen over de emotionele, sociale en maatschappelijke aspecten van de ziekte. Verder is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. Voorlichtingsmateriaal is aanwezig.

Opgave
Voor meer informatie en opgave kunnen belangstellenden contact opnemen met de ProstaatKankerStichting. Dat kan via per e-mail via secretariaat@prostaatkankerstichting.nl of telefonisch naar dhr. Jan Ruuls, tel.nr. 050-5252193/06-55321608. Aanmelden kan tot 16 april. De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden in de Zwartsenbergzaal, op de eerste verdieping van het Refaja ziekenhuis. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis.

Regio

Fibromyalgie inloopmiddag in het Refaja ziekenhuisSTADSKANAAL - Op dinsdag 15 april van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de fibromyalgie patiëntenvereniging (FES) een inloopmiddag in het Refaja ziekenhuis.

Mensen die in hun dagelijks leven te maken hebben met fibromyalgie kunnen er terecht voor meer informatie over het ziektebeeld of een luisterend oor van een lotgenoot. De inloopmiddag vindt plaats in vergaderruimte 5, links in de hal van het ziekenhuis.

Regio

Bezwaar tegen windmeetmast in WesterwoldeWESTERWOLDE - In de gemeente Westerwolde is er opschudding ontstaan over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke windmeetmast langs de N33. Dit is in strijd met het bestemmingsplan van de gemeente.

De ontwerp weigering omgevingsvergunning heeft vanaf 23 januari van dit jaar 6 weken lang ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is hier niet op gereageerd.

De windmeetmast is nodig voor de mogelijke ontwikkeling van een windpark langs de N33. Het is belangrijk om informatie te hebben over de lokale windcondities om een goed windpark te kunnen ontwikkelen. De windmeetmast wordt uitgerust met meetapparatuur om de locale windcondities te kunnen achterhalen. De mast is 80 meter hoog en zou voor 2,5 jaar geplaatst moeten worden. Dit past niet in het bestemmingsplan. Daarom hebben de burgemeester en wethouders de aanvraag geweigerd.

De stukken kunnen worden ingezien op werkdagen bij de afdeling Beleid en Samenleving (kamer 203) in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 2 te Muntendam. U kunt het plan ook via internet raadplegen. Hiervoor gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl

Betrokkenen bij deze kwestie kunnen binnen 6 weken na de datum van publicatie van dit besluit een beroepschrift indienen als zij niet de kans hebben gehad om de stukken in te zien.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en in de brief moet de naam en het adres staan van degene die het bezwaar indient, de datum waarop de brief geschreven is, een omschrijving van het besluit waar tegen bezwaar wordt gemaakt en waarom er bezwaar wordt gemaakt.

De brief kan gestuurd worden naar het volgende adres:

Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Uw bezwaar zal niet onmiddellijk invloed hebben op het besluit. Indien het bezwaar dringend is, bestaat er de mogelijkheid om een voorziening aan te vragen. Deze voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift en u moet aangeven waarom het bezwaar dringend is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Leewering, afdeling Beleid en Samenleving, tel. (0598) 654704.

Regio

Gratis proefles zeilen voor kinderen in BlauwestadMIDWOLDA (Blauwestad) - Op zondag 4 mei kun je bij Zeilschool Blauwestad gratis kennismaken met de zeilsport. We houden dan namelijk proeflessen voor de jeugd van 8 t/m 16 jaar. Vanaf 8 jaar zeil je bij Zeilschool Blauwestad in een Optimist. Dat is dé perfecte beginnersboot. Ben je al 12 jaar of ouder? Dan kun je bij Zeilschool Blauwestad leren zeilen in een stoere Laser Pico.

De proefles begint om 10.00 en is om ongeveer 12.00 uur afgelopen. Ben jij benieuwd of zeilen wat voor jou is? Meld je dan aan voor onze proefles en ervaar het zelf!

Aanmelden kan via info@zeilschoolblauwestad.nl

Kijk voor meer informatie op www.zeilschoolblauwestad.nl.

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Regio

Leden Karateschool Sandokai Muntendam geslaagd voor examenMUNTENDAM - Zondag 30 maart hebben de leden van Karateschool Sandokai in de Menterne in Muntendam met succes hun examen behaald. Het examen is afgenomen op basis van het Full Contact Kyokushin karate. Deze stijl van karate staat bekend om zijn hardheid, respect en discipline, wat men ook terug zag op dit examen. Het was een mooi, maar ook een zwaar examen. Voor zowel de kinderen t/m 11 jaar als de volwassenen duurde het examen tweeënhalf uur en bestond onder andere uit: Kihon (basistechnieken), Kata (schijngevechten), Kumite (vrij vechten) maar ook verschillende zware (conditie) oefeningen. Het examen is namens de International Federation of Karate (IFK) afgenomen door Sensei Mark Dol (leraar), Sempai Peter Musch (assistent-leraar) en Sempai Melissa Geukens (assistent-leraar).


Op de foto de geslaagden met op de voorste rij (v.l.n.r.):
Sander Ridder (Blauwe band), Rutger Musch (Gele band 1 groene streep), Tim Farenhorst (Witte band 4 blauwe strepen), Jerremy Guikema (Witte band 1 blauwe streep), Justin Clerks (Witte band 1 blauwe streep), Rodney Batting (Witte band 4 blauwe strepen), Sem Westerbrink (Witte band 4 blauwe strepen), Tristan Ridder (Witte band 3 blauwe strepen), Tycho Prins (Witte band 1 blauwe streep), Damian Wijnsema (Witte band 2 blauwe strepen), Lorenzo Ploeger (Witte band 2 blauwe strepen), Aileen Wijnsema (Witte band 3 blauwe strepen).

Achterste rij (v.l.n.r.): Sempai Melissa Geukens (assistent-leraar), Sensei Mark Dol (Leraar), Jop Huigen (Blauwe band 1 gele streep), Manuel Ridder (Gele band 1 groene streep), Kalli Viergutz (Groene band 1 bruine streep), Martijn Farenhorst (Blauwe band), Fleur Ridder (Witte band 1 blauwe streep), Sandra Wijnsema (Witte band 1 blauwe streep), Hendrik Werkman (Blauwe band 1 gele streep), Sempai Peter Musch (assistent-leraar).


Pagina's

Abonneren op RSS - Regio