Advertentie
Nieuws

Jongeren vertellen mening over Borgerswold Veendam (deel 6)IMG_0744.jpg

Door Gerard Martens en Willem van der Werf

Donderdagavond (20 juni) is de laatste videointerview opgenomen met jongeren over overlast in Borgerswold. Voor meer informatie verwijzen we de lezers naar de gerelateerde artikelen onder dit bericht.

Donderdagavond werden wij uitgenodigd door een groep jongeren die zich met hun auto's ophouden bij de Peerdewaske in Borgerswold. Ze wilden graag hun eigen verhaal vertellen voor de videocamera. Deze groep jongeren noemt zich de Bende Van Ellende afgekort BVE en in onze videoreportage vertellen ze hun verhaal en komen met een voorstel voor de omwonenden.

IMG_0781.jpg

Na een aantal videoreportages geven diverse jongeren/groepen duidelijk aan wat ze o.a. graag willen:

  • Een locatie in Borgerswold waar jongeren en voertuigen bij elkaar kunnen komen. In de jongeren taal noemen ze dit een chillplek.
  • Ook geven ze aan dat er geen prullenbakken zijn in Borgerswold
  • Voor de veiligheid zien ze graag meer verlichting in Borgerswold
  • Dat er voor hen activiteiten worden georganiseerd in Borgerswold zoals een automeeting of een muziekgebeuren
  • De politiecontroles ervaren ze als vervelend en als pesterij om hun weg te jagen.

IMG_0760.jpg

Vakantie
Na de vakantie willen wij graag aanwonende bewoners de kans geven om hun verhaal te vertellen, maar ook organisaties zoals het Wijk en Buurtbeheer, het Jongerenwerk, de gemeente Veendam en de politie. Mocht u ons te woord willen staan dan kunt u dit kenbaar maken via e-mail: info@parkstadveendam.nl


Gerelateerde artikel:
 
Fotoalbum: 
Het weer in Veendam

do 17 aug 2017 10:01

Weer data beschikbaar gesteld door www.weerinveendam.nl

Nieuws

Roelfs tweewielers is een begrip in Veendam
door jarenlange ervaringIMG_0796.jpg

Tekst Bianca Zijlstra-Kor​

Roelfs Tweewielers B.V. (gevestigd aan het Boven Westerdiep 195) is al jarenlang een begrip in Veendam op het gebied van fietsen en de reparaties hiervan. In 1966 nam de vader van Ruud Roelfs de fietsenzaak over van de heer Landeweer. De heer Landeweer bleef achter de schermen meedraaien om vader Roelfs in te werken. Zoon Ruud is in 1966 geboren in het huis dat naast de fietsenwinkel staat. 'Ik heb van kinds af aan meegedraaid in de winkel en voor mij was het een logische stap om de winkel voort te zetten toen mijn vader op zijn 60e moet stoppen ivm met ziekte. Ik was tevens de enige die het bedrijf wilde voortzetten want in de loop der jaren heb ik een liefde voor fietsen opgebouwd en veel kennis opgedaan'. De vader van Ruud werd ernstig ziek en daarom heeft Ruud aan zijn broer Henk gevraagd of hij wilde mee helpen in de winkel. 'Henk had op dat moment een baan maar het beviel hem zo goed om te werken in de fietsenwinkel, dat hij zijn andere baan heeft opgezegd. Henk werkt dus ook in de zaak.'

IMG_0799.jpg

Het is vrijwel zeker dat Roelfs Tweewielers de oudste fietsenwinkel van Nederland is. 'Medio jaren '80 kwam er een journalist van het Nieuwsblad v/h Noorden langs die de archieven van de Kamer van Koophandel wilde doorlichten', vertelt Ruud. 'Hij was een fietsenwinkel tegen gekomen uit 1849 dat op dit adres stond en hij was geen fietsenzaak tegen gekomen die eerder opgericht was.'

IMG_0811.jpg

Uiteraard zijn er in de jaren dat Roelfs Tweewielers bestaat veel kleine en grote veranderingen geweest. 'Mijn vader is begonnen met het verkopen van fietsen en bromfietsen. In 1984 is hij gestopt met de verkoop van bromfietsen. Hij moest een keuze maken tussen meer personeel aannemen of de bromfietsen afstoten en hij koos voor het laatste. Toen verkochte hij dus alleen fietsen én de bijbehorende accessoires'. Hiermee loopt de fietsenwinkel voorop. 'Jaren geleden kwamen er veel vertegenwoordigers van producten aan de deur maar tegenwoordig krijgen we veel reclame via de e-mail over nieuwe producten en we bezoeken de Fiets Rai in Amsterdam en de Ifma in Keulen.

IMG_0821.jpg

Over de vraag waarin Roelfs Tweewielers zich onderscheidt van andere fietsenzaken in de omgeving, hoeft Ruud niet lang na te denken. 'Kennis is zeer belangrijk. In onze zaak worden problemen opgelost die anderen laten liggen. Als er een probleem is waarbij een klein onderdeel vervangen moet worden, wordt dat specifieke onderdeel ook daadwerkelijk vervangen terwijl bij andere zaken alles wat met dat onderdeel te maken heeft, vervangen wordt. De klant is in dat geval duurder uit wat niet nodig is'. Dat heeft Ruud waarschijnlijk te danken aan zijn jarenlange ervaring in de fietsenwereld. 'Ik kan snel en gemakkelijk het probleem vinden én ik wil graag alles weten!' Uiteraard is bijscholing ook heel belangrijk. Denk maar eens aan elektrische fietsen die tegenwoordig populair zijn en daarom is het belangrijk dat je weet hoe je zo'n fiets moet uitlezen.

IMG_0800.jpg

Bepaalde trends komen elk jaar terug. 'Aan het einde van het jaar worden er veel mountainbikes verkocht. Dan wordt er veel in bossen gefietst waarvoor mountainbikes ideaal zijn. In het voorjaar is er veel vraag naar racefietsen om op een verharde weg snelheid te kunnen maken'.

IMG_0808.jpg

Ruud denkt rond zijn 65e levensjaar te stoppen met de fietsenzaak. Omdat er geen directe opvolger is voor het bedrijf, wil Ruud een advertentie plaatsen in een vakblad. Hopelijk kan op deze manier de fietsenzaak worden voortgezet. Maar zo ver is het nog lang niet. Ruud heeft nog steeds veel plezier in zijn werk en zelfs in zijn vrije tijd, is hij met fietsen bezig. Dat heet: van je hobby je werk maken!

Website: .roelfstweewielers.nl


 
Fotoalbum: 
112

Nieuwe brandweercommandant in Veendam en PekelaIMG_0842.jpg
Tjerk Elzinga en Dirk Bakker

Tjerk Elzinga is sinds 1 juli 2017 benoemd als nieuwe brandweercommandant in de gemeenten Veendam en Pekela. Hij volgt hiermee Dirk Bakker op die, naast zijn eigen regio Zuid (gemeenten Stadskanaal, Bellingwolde en Vlagtwedde), de afgelopen tijd waarnemend commandant was. Elzinga werkt al jaren als commandant in de regio. Hij stapt nu over vanuit het gebied rondom Delfzijl. De jaren daarvoor werkte hij in de gemeenten Winsum en De Marne. Ook is hij waarnemend commandant geweest in de gemeente Marum.

IMG_0836.jpg

Vrijdag 21 juli namen de blusploegen uit Veendam en Pekela tijdens een informele avond afscheid van Dirk Bakker en heten zij Tjerk Elzinga welkom.

Fotoalbum: 
Nieuws

Ubbo Emmius en Winkler Prins Veendam
gesprek over een intensieve vorm van samenwerkingUbbo_Emmius_Winkler_Prins.png

De besturen van Ubbo Emmius Scholengemeenschap en Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zijn met elkaar in gesprek over een intensieve vorm van samenwerking. De achtergrond hiervan is de krimp van het leerlingenaantal. Beide besturen voelen de verantwoordelijkheid het voortgezet onderwijs in de gemeente Veendam te versterken en staan voor het behoud van een breed, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod.

Achtergrond
De gemeente Veendam wordt op dit moment en ook in de komende jaren geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Die situatie is niet uniek: in heel de provincie Groningen (behalve de stad) worden de gevolgen van de krimp gevoeld. Dit gegeven was vijf jaar geleden de aanleiding in onze provincie het Platform VO-MBO op te richten met als doel van de krimp geen kramp te maken. Inmiddels zijn alle schoolbesturen lid van dit Platform en is overal sprake van intensieve samenwerking. Concurrentie maakt plaats voor partnerschap.
In Veendam lieten beide schoolbesturen de gevolgen van de krimp voor het VO in kaart brengen. Duidelijk werd dat het leerlingenaantal in de periode 2016-2029 zal krimpen met 21-24%. Er is intensief gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de verschillende afdelingen en profielen. Risico’s zijn in kaart gebracht en er is vervolgens gezocht naar oplossingen voor die risico’s. De conclusie was voor de besturen helder: we moeten en willen ‘Samen verder’.

Intentieverklaring en haalbaarheidsonderzoek
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een intentieverklaring die de bestuurders in september hopen te ondertekenen. Dan zal duidelijk zijn wat de samenwerking exact zal gaan inhouden. De intentieverklaring is het startpunt voor een haalbaarheidsonderzoek. Daarin gaat het bijvoorbeeld om het verschil in denominatie; financiële aspecten; huisvesting en wet- en regelgeving.

Perspectief
Door de samenwerking van beide scholen en het delen van expertise kunnen onderwijskundige en organisatorische voordelen worden behaald, die ten goede komen aan alle leerlingen die in Veendam voortgezet onderwijs volgen. Nu en later.
De schoolbestuurders formuleerden de volgende doelen:

  • Zoeken naar synergie, om zo maatschappelijke en onderwijskundige meerwaarde te realiseren voor de leerlingen in Veendam.
  • Wederzijds leren: elkaars expertise en verworvenheden benutten.
  • Gelijkwaardigheid en waardering voor elkaars onderwijsvisie en identiteit.
  • Optimale benutting van de nieuwbouw: mogelijkheden om het onderwijs gezamenlijk vorm te geven in een nieuwe moderne setting.

Voortgang
Op grond van het haalbaarheidsonderzoek zullen volgende stappen worden gezet. Dit zal gebeuren in overleg met de Raden van Toezicht en de Medezeggenschapsorganen van beide instellingen. Goede communicatie achten we van grote betekenis. Het streven is erop gericht medewerkers, ouders, leerlingen en belanghebbenden goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de samenwerking.
Het mag, tegen de achtergrond van het bovenstaande, duidelijk zijn dat de beoogde samenwerking in het komende schooljaar 2017-2018 nog geen gevolgen voor de leerlingen, ouders en medewerkers van beide scholen zal hebben.

SKV webcam draait op 35 meter hoogte live video
Nieuws

Zonnige Scootmobieltocht van start met 35 deelnemersIMG_0082.JPG

Woensdagmiddag ging vanaf het Raadhuisplein de Scootmobieltocht van start met 35 deelnemers. Behalve uit Veendam ook met deelnemers uit Hoogezand en Meeden. Wethouder Henk Jan Schmaal gaf het startsein met bolle wangen op een scheepstoeter. Tineke Schmaal had met Jantje Snijders en Truida Arbeider een mooie route van 29 kilometer uitgezet. En van tevoren nog verkend.

IMG_0111.JPG

Onderweg was er begeleiding van een verkeersagent, handhaving en van stadswachten. Ook iemand van welzorg RSR was present, en er reed een bezemwagen mee.

IMG_0125.JPG

Naast een mooi uitje is de Scootmobieltocht bedoeld om mensen met de scootmobiel  vertrouwd te maken, die anders niet ermee de weg op zouden durven.

IMG_0399.JPG

Het traject leidde onder andere door de wijk Buitenwoel, over het fietspad langs de golfbanen en door het veld naar Borgercompagnie, met daar een pauze bij de boerderij van Oosting. In de grote schuur trok het gezelschap langs de collectie oldtimer landbouwtrekkers en oude landbouwwerktuigen.

IMG_0280.JPG

Na de pauze begaf de karavaan zich via het bruggetje op weg naar Borgerswold. Bij de thee- en koffie schenkerij Waterjuffer van Sjaak Geerlings was de grote stop. Met bij de thee, koffie of frisdrank een flinke punt smakelijk appelgebak met slagroom. Draaiorgel De Zwarte Dorus had de deelnemers met zijn vrolijke klanken verwelkomd.

IMG_0152.JPG

Tijdens het tweede gedeelte leidde de route door mooie plekjes in Borgerswold. Via allerlei omzwervingen kwam men via het Julianapark weer op het raadhuisplein uit.

IMG_0014.JPG

Nieuws

Mgr. Bekkersschool sluit schooljaar feestelijk afIMG_6175.JPG

Afgelopen woensdag 19 juli was er weer de traditionele pleinfeest ter afsluiting van het schooljaar 20016/2017. De directrice van de school maakte duidelijk dat de helpende handen van de ouders/verzorgers van onschatbare waarde waren. Want zonder hun was er geen pleinfeest. Maar zover is het natuurlijk niet gekomen. Er stond een schitterend decor op het schoolplein. En er was van alles te doen en te proeven.

IMG_6181.JPG

Ook het grasveldje naast het plein ging de jeugd uit hun dak met allerlei spelletjes. Er werd gevoetbald en er lag ook een springkussen waar op de kinderen heerlijk aan het ravotten waren. Maar er was meer. Met een verfkwastje werden diverse figuren op de armen van de jeugd geschilderd. En er werd getekend op petjes met viltstiften. En ook konden de kinderen zich laten opmaken, zodat ze er als ´filmsterren´ uitzagen.

IMG_6182.JPG

Kortom, een waardige en feesterlijke afsluiting van het schooljaar.

IMG_6187.JPG

Nieuws

Jongeren vertellen mening over Borgerswold Veendam (deel 5)IMG_0539.jpg

Het laatste interview die vorige week is gemaakt in Borgerswold naar aanleiding van o.a een artikel van foto-journalist & publicist voor lokale en regionale media Peter Panneman en Dagblad van het Noorden.


Gerelateerde artikel:
 
Nieuws, Regio

Ruim vier miljoen voor fietsen in Groningenprovincie_groningen.png

De provincie Groningen steekt tot 2020 ruim vier miljoen euro in de verbetering van het fietsverkeer. Met dit geld wordt het aantal  fietsenstallingen en fietskluizen bij overstappunten uitgebreid. Verder wordt een aantal fietspaden en fietsoversteken veiliger gemaakt. Ook worden de Fietsroutes Plus herkenbaarder gemaakt. Met deze investeringen wil de provincie meer Groningers op de fiets krijgen. De fiets is duurzaam, stoot geen uitlaatgassen uit en zorgt voor beweging. De concrete plannen van de provincie staan in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2017-2020.

Een belangrijk onderdeel van het fietsbeleid van de provincie Groningen zijn de Fietsroutes Plus. Dat zijn brede en comfortabele fietspaden tussen de stad Groningen en plaatsen op ongeveer 15 kilometer van de stad.  In de provincie liggen op dit moment al drie van deze snelle fietsverbindingen: tussen Groningen en Zuidhorn, Groningen en Bedum, en Groningen en Ten Boer. In 2019 moet er een Fietsroute Plus naar Winsum komen. De volgende stap is deze fietsverbinding door te trekken de stad Groningen in. Hier wil de provincie Groningen ook een bijdrage aan leveren.

Verkeersveiligheid
Voor groot onderhoud aan fietspaden trekt de provincie de komende jaren ruim 900.000 euro uit. Op het moment dat er onderhoud moet plaatsvinden aan fietspaden, wordt dit moment aangegrepen om ook de verkeersveiligheid op de fietspaden te verbeteren. Dit kan door het fietspad te verbreden, door obstakels te verwijderen of door het aanbrengen van lijnen aan de zijkanten van het fietspad.. Ook een groot aantal fietsoversteken wordt veiliger gemaakt door middenbermen, markeringen langs de weg en een betere verlichting.

Fietsenstallingen
Om de fiets beter te laten aansluiten op de trein en de bus investeert de provincie fors in fietsenstallingen en fietskluizen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook komt er een onderzoek naar de inzet van deelfietsen. Verder gaat de provincie samen met de politie onderzoeken hoe fietsendiefstal teruggedrongen kan worden. 

Stimuleren
Tot slot gaat de provincie Groningen met campagnes het fietsen stimuleren. Hiervoor worden onder meer fietsroutes herkenbaarder gemaakt door bijvoorbeeld een speciale markering op de fietspaden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de manier waarop op het platteland fietsen aantrekkelijker gemaakt kan worden. 

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS