Kabelkrant van en voor Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws

Nieuwe ontslagronde bij Avebeveendam - Zetmeelconcern Avebe uit Veendam schrapt voor november 2005 nog 324 arbeidsplaatsen in Nederland. Gedwongen ontslagen zouden daarbij niet zijn uitgesloten.

Dat heeft het zetmeelconcern het personeel woensdag meegedeeld. De aangekondigde maatregelen zijn vooral gericht op werknemers die op 1 januari 2005 56 jaar of ouder zijn. Zij krijgen een regeling aangeboden waarbij ze tachtig procent van hun laatstverdiende loon ontvangen.

Een woordvoerder van het concern bevestigt dat er het komend jaar 324 banen uit moeten. Of daarvoor gedwongen ontslagen nodig zijn kan hij niet zeggen. Er komt geen collectieve ouderenregeling, maar het concern wil individuele afspraken met betrokken werknemers, op basis van een 'pakket specifieke maatregelen'. Volgens de woordvoerder is daarover een akkoord gesloten met de vakbonden.

Avebe liet begin dit jaar al weten dat het dieper in de organisatie moet snijden dan eerder aangekondigd. Het concern kampt met een slechte wereldmarkt.

Wereldwijd had Avebe al besloten tot een afslanking met in totaal 650 banen waarvan ruim driehonderd in Nederland. De nu aangekondigde ronde komt daar nog bij.

Sluiting

Avebe sluit dit jaar de fabriek in Veendam en op termijn gaat ook de locatie Foxhol dicht. Resteren de vestigingen in Gasselternijveen en Ter Apelkanaal, goed voor zo'n 500.000 ton aardappelzetmeel per jaar.

Nieuws

Burgemeester Veendam erkent fouten ......Burgemeester Veendam erkent fouten bij aanleg Museumplein

Veendam - Burgemeester Ab Meijerman heeft dinsdagavond korte metten gemaakt met een dreigende motie van afkeuring aan het adres van het college van B en W van Veendam. "Wij kennen de term afkeuring niet", aldus Meijerman, "een dergelijke motie zullen wij opvatten als een motie van wantrouwen en dan kan er een probleem zijn."

Gemeenteraad en college van B en W spraken dinsdagavond, inclusief schorsingen, drie uur lang over de overschrijding van 325.000 euro op de aanleg van het Museumplein. In eerste termijn presenteerden ChristenUnie en GroenLinks hun motie van afkeuring. Burgemeester Meijerman koos de frontale aanval, waarna de motie schielijk werd ingetrokken. De raadsleden hadden heel wat te verhapstukken met de burgemeester als eindverantwoordelijke voor de aanleg van het plein. "Maar wij worden met elkaar in ons hemd gezet", zei Fenno Bos (VVD). "De gehele gemeenteraad wordt hier op aangekeken, want de burgers denken: 'de gemeente doet maar en wij draaien weer voor de gevolgen op'."

Alle fracties stelden kritische vragen over de gang van zaken omtrent de aanleg van het Museumplein. De competentie van ambtenaren op het gemeentehuis bleef evenmin onbesproken, maar volgens Meijerman schort het daar niet aan. "Dit kwam voor de organisatie ook als een schok, maar fouten maken gebeurt en ik kan niet garanderen dat dit de laatste keer was. Het kost tijd om systemen waterdicht te maken."

De burgemeester brak een lans voor de projectleider Museumplein, die onlangs vervroegd uittrad. "De projectleider die dit overkwam was een van de beste die we in huis hadden. Dit was voor hemzelf ook een klap. Ik weet dat hij er slapeloze nachten van heeft gehad." Gemeentebelangen meende aan het slot van het debat nog een motie te moeten indienen. De strekking wees de kant op die het college al ingeslagen was en B en W namen de motie dan ook zonder stemming over.

Reserve

De politiek stelde voor dat de overschrijding op de aanleg van het Museumplein wordt betaald uit het potje voor het basisplan binnenstad, waarin een geraamde reserve van 600.000 euro zit. Ab Meijerman zei dat 'een gezonde suggestie' te vinden. Dat mag opvallend genoemd worden. Toen vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd voorgesteld wat geld aan deze reserve te onttrekken, wilde de burgemeester daar beslist niet aan.

Laatste video

Grote Kerk Veendam
Nieuws

Veendammer raakt rijbewijs kwijtKolham - Ten gevolge van een snelheidscontrole op de A7 bij Kolham raakte een 32-jarige inwoner van Veendam zijn rijbewijs kwijt.

Het document werd door de politie ingenomen, omdat de man met maar liefst 173 kilometer per uur het controlepunt passeerde. Ter plaatse is 120 kilometer per uur toegestaan.

Nieuws

Scooterfans willen legale meetingsVEENDAM - Een groep scooterfanaten wil in Veendam legale scootermeetings organiseren. De initiatiefnemers hebben hiervoor toestemming gevraagd aan de gemeente.

Onlangs werd op een industrieterrein in de Parkstad ook een scootermeeting gehouden, maar toen greep de politie in. Een aantal scooters werd in beslag genomen.

De scooterfans willen de bijeenkomsten daarom legaal maken. Ze willen elkaar ontmoeten met medeweten en goedkeuring van de gemeente en de politie. In het midden van het land zijn deze legale scootermeetings een groot succes.

Nieuws

Politiek wil snel doorstart lokale VVVPolitiek wil snel doorstart lokale VVV

veendam - Het college van B en W en de gemeenteraad van Veendam hebben maandagavond verbaal een stevig robbertje gevochten over het debacle van het Toeristisch Huis Oost-Groningen (THOG). Is de lokale VVV de gebeten hond, of heeft het bestuur juist bijtijds de kat de bel aangebonden?

Wethouder Edzko Smid (VVD) las tijdens de raadsvergadering een veertien pagina's tellende verantwoording voor met betrekking tot het debacle van het Toeristisch Huis en de rol daarin van de Veendammer VVV.

Deze had van meet af aan (oktober 2002) kritiek op het Toeristisch Huis en weigerde daarom met de instelling te fuseren. Smid gaf in zijn verantwoording het bestuur van de VVV herhaaldelijk onder uit de zak.

Henk Jan Schmaal (Gemeentebelangen) toonde zich in eerste termijn 'geschokt door het kwalijke beeld' dat de wethouder schetste. "De VVV wordt ten onrechte in het beklaagdenbankje gezet, terwijl dat bestuur juist goed heeft opgelet en deed wat het college heeft nagelaten: kritisch zijn."

GroenLinks was 'verbijsterd', terwijl de PvdA repte van 'een klucht waarvoor woorden tekortschoten'. "Wat hier gepresenteerd is, daar lusten de honden geen brood van", aldus Henk Batting.

Alle fracties drongen aan op een spoedige doorstart van de lokale VVV, waarbij het huidige bestuur 'het voordeel van de twijfel wordt gegund'. Op termijn zou samenwerking met andere VVV's kunnen worden gezocht.

Gemeentebelangen diende een motie in waarin onder meer stond dat het college van B en W en de provincie 'niet adequaat en tijdig hebben gereageerd' op signalen van de VVV over de gang van zaken binnen het THOG en droeg het college in gesprek te gaan met het bestuur van de VVV.

Dat ging wethouder Smid te ver. "Wij willen allemaal zo spoedig mogelijk een doorstart, maar hoe? Deze materie is zo complex dat het college daar nu geen uitspraak over kan doen. De motie haalde het niet, nadat het college van B en W toegezegde dat er binnen drie maanden een voorstel ligt om de toekomst van de VVV zeker te stellen en daarbij nadrukkelijk het huidige bestuur betrekt.

Museumplein

Het aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegde punt over de overschrijding van 325.000 euro op de aanleg van het Museumplein, werd maandagavond wegens tijdgebrek niet meer behandeld. Het punt komt vanavond om 20.00 uur in een extra raadsvergadering aan de orde.

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Groningen onthaalt fluistertrein DolomietshuttleGroningen onthaalt fluistertrein Dolomietshuttle

Op maandag 4 oktober hebben de burgemeester van Hoogezand-Sappemeer mevrouw M. Salet en gedeputeerde van de provincie Groningen de heer T. Musschenga officieel de zogenoemde fluistertrein verwelkomd in de provincie Groningen. De Dolomiet-shuttle rijdt in opdracht van Nedmag Industries Mining and Manufacturing B.V drie maal per week volgens een vaste route tussen Veendam en het Belgische Hermalle. De fluistertrein is een proefproject van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, goederenvervoerder Railion en adviesbureau NedTrain Consulting. De proef maakt deel uit van het Innovatieprogramma Geluid voor weg- en spoorwegverkeer (IPG).

De provincie Groningen en de gemeente Hoogezand-Sappemeer hebben zich gezamenlijk ingespannen om de proef in Noord-Nederland te laten plaatsvinden, niet alleen omdat het geluidsreductie tot gevolg heeft, maar ook omdat de spoorlijn in Hoogezand-Sappemeer een ideale omgeving is om toekomstige (geluids-)ontwikkelingen voor het goederenvervoer per spoor te testen op effectiviteit. Om die reden hebben Hoogezand-Sappemeer en de provincie Groningen het als hun taak gezien om het bedrijfsleven te stimuleren aan een proef in deze regio mee te willen doen. Dat blijkt onder meer uit de mede-financiering van een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd in 2000 en 2001. Na een intensieve en lange voorbereidingstijd zal Nedmag Industries in Veendam de geluidsarme Dolomietshuttle officieel in gebruik gaan nemen. De ombouw van alle wagons is daarmee een feit.

Verwelkoming

Het onthaal in Noord-Nederland heeft op 4 oktober plaatsgevonden op 2 locaties, namelijk het station Hoogezand-Sappemeer en het bedrijfsterrein van Nedmag Industries in Veendam. Allereerst heeft de shuttle om 13.25 uur het station Hoogezand-Sappemeer aangedaan. De shuttle is vervolgens na een korte stop doorgereden naar Veendam. Burgemeester Salet en gedeputeerde Musschenga hebben de laatste kilometers naar Veendam meegereden aan boord van de locomotief. In Veendam werd de fluistertrein feestelijk onthaald bij Nedmag Industries.

Pilot

In het pilotproject Fluistertrein onderzoeken het ministerie van Verkeer en Waterstaat, adviesbureau

NedTrain Consulting en goederenvervoerder Railion hoe geluidsoverlast door goederentreinen fors kan worden teruggebracht. Drie jaar lang wordt in de dagelijkse praktijk getest hoe effectief het aanpakken van geluidshinder van goederentreinen ?aan de bron? is. Die bron wordt in dit geval gevormd door de wielen van goederentreinen, de grootste producent van geluid op het spoor. Daarom wordt voor de pilot Fluistertrein een bestaande goederentrein voorzien van nieuwe wielen, wieldempers en remmen.

Tot medio 2007 zal op het traject het geluid van de Fluistertrein worden gemeten. De hoofddoelstelling van het project is een geluidsreductie van 10 dB(A), wat voor het menselijk oor een halvering is van het waargenomen geluid. Tevens moet inzicht worden verkregen in de kosten, levensduur en veiligheid van de toegepaste methoden. Bovendien is het project bedoeld om zoveel mogelijk kennis te verzamelen over maatregelen, die geluidsoverlast op het spoor kunnen verminderen. Het pilotproject Fluistertrein is een uniek project. Nooit eerder werd in Nederland gedurende zo?n lange periode een geluidsreducerende proefneming uitgevoerd in de dagelijkse praktijk, met een goederentrein die volledig in bedrijf is.

Nieuws

Veendamse Miss grijpt naast titelHILVERSUM - De 21-jarige studente Sitara Attaie uit Veendam is er niet in geslaagd Miss Nederland te worden. Die titel ging zondag naar Miranda Slabber. De 24-jarige Zeeuwse werd uit twaalf kandidaten verkozen tot 's lands mooiste. Miranda Slabber gaat begin december Nederland vertegenwoordigen op de Miss World verkiezing in China. De nieuwe Miss Nederland kreeg de kroon uitgereikt van haar voorganger en tevens Zeeuwse Sanne de Regt. Miss Friesland Anna Marie Hendriks werd tweede; Sharita Sopucua uit Utrecht veroverde de derde plaats.

Nieuws

drie aanhoudingen voor openlijke geweldplegingVeendam: drie aanhoudingen voor openlijke geweldpleging

Een 16- en een 17-jarige jongen uit Veendam en een 19-jarige jongen uit Muntendam zijn zaterdagnacht aangehouden voor vernieling en geweldpleging ten opzichte van een 37-jarige ondernemer van Veendam. De ondernemer was bezig een kapot raam van zijn zaak aan de Bocht Oosterdiep af te dichten, toen het drietal even verderop een raam vernielden van een andere winkel. Toen de 37-jarige ondernemer daar iets van zei werd hij Gemolesteerd door het drietal waarbij hij klappen kreeg. Toen een 25-jarige voorbijganger de ondernemer te hulp schoot, dropen de drie knapen af. Ze konden even later in de omgeving worden aangehouden. Ze zijn voor nader onderzoek ingesloten. De politie stelt een nadert onderzoek in.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS