Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws

Praat mee over het Mobiliteitsplan 2030 voor Veendam198432838_151539717019703_7374611631609600002_n.jpg
Foto gemeente Veendam

De gemeente Veendam stelt een nieuw, toekomstgericht Mobiliteitsplan op. Want hoe moet Veendam er in 2030 uitzien? De gemeente roept inwoners op om hierover mee te praten en denken. Het Mobiliteitsplan 2030 gaat over onderwerpen zoals bereikbaarheid, parkeren, elektrisch rijden, het stimuleren van fietsen en de verkeersveiligheid in de gemeente Veendam. De gemeente organiseert hiervoor een online bijeenkomst op donderdag 17 juni 2021 waar inwoners kunnen meedenken en meepraten over deze onderwerpen. Daarnaast kunnen inwoners ook digitaal ideeën en wensen over mobiliteit achterlaten op de digitale kaart van Veendam via www.veendam.nl/mobiliteit

Toekomstgericht Mobiliteitsplan
Het Mobiliteitsplan is een actueel, samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid. In het plan staan ambities en doelen voor de toekomst op het gebied van diverse mobiliteitsthema’s.
De vier hoofdthema’s waar Veendam voor gekozen heeft zijn:

  • Verkeersveilig & Toegankelijk
  • Duurzaam & Vitaal
  • Aantrekkelijk & Leefbaar
  • Bereikbaar & Bedrijvig
  • Meedenken en meepraten

Op donderdag 17 juni 2021 wordt er van 19.30 tot 21:00 uur een online bijeenkomst georganiseerd. Inwoners kunnen aan deze bijeenkomst deelnemen door zich voor 16 juni 2021 aan te melden via mobiliteitsplanveendam@sweco.nl. De inbreng uit de bijeenkomst en via de digitale kaart worden meegenomen bij het opstellen van het Mobiliteitsplan.

Nieuws

College gemeente Veendam gaat niet in beroep
tegen winningsplan Nedmagluchtfoto whc-2A.jpg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft besloten geen beroep in te stellen tegen het Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018. Op basis van de aangedragen punten in de eerder ingediende zienswijze en de wijze waarop gereageerd is door de minister in het instemmingsbesluit, ziet het college geen inhoudelijke en juridische gronden om hiertegen beroep in te stellen.

Winningsplan
Op 30 april 2021 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het door Nedmag B.V. ingediende winningsplan. Het winningsplan omvat de winningsactiviteiten van Nedmag vanuit bestaande en nieuwe bronnen. De gemeente Veendam heeft eerder advies gegeven op het ingediende winningsplan en een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit.

Standpunt
De minister heeft volgens het college binnen zijn bevoegdheden op basis van de Mijnbouwwet zoveel mogelijk aan de onderdelen van de eerder ingediende zienswijze gehoor gegeven. Daarnaast zijn de kwalitatieve en kwantitatieve onderdelen van het instemmingsbesluit in lijn met de technische beoordelingen van de Mijnraad en het SodM. Het besluit voldoet aan de technische beoordeling van het winningsplan door het SodM. Het college is er van overtuigd dat, gelet op de vele onderzoeken die in dit kader zijn uitgevoerd, er met uiterste zorgvuldigheid een beoordeling van het winningsplan tot stand is gekomen.

Veiligheid
Het college van de gemeente Veendam deelt de zorgen van haar inwoners ten aanzien van mijnbouwactiviteiten. In de overwegingen van het college zijn meerdere aspecten meegenomen. De veiligheid van de inwoners en het voorkomen van risico’s op gebouwschade zijn hierin het belangrijkste. Voor de beoordeling van de veiligheid hecht het college veel waarde aan de technische adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Mijnraad en wetenschappelijke studies naar de effecten van mijnbouwactiviteiten. Deze instanties beschikken over de technische kennis en expertise om mijnbouwactiviteiten te toetsen op risico’s en veiligheid. Hieruit blijkt dat de vergunde winning uit bestaande en nieuwe bronnen veilig en verantwoord kan plaatsvinden. In het besluit van de minister ontbreekt de realisatie van een onafhankelijk schadefonds buiten Nedmag. Dit was wel opgenomen in het ontwerpbesluit van de minister. Gebleken is echter dat de minister hiervoor in het vergunningstraject van een winningsplan geen bevoegdheden heeft. Het ontbreken van een besluit over de realisatie van dit fonds is volgens het college geen juridische grond om in beroep te gaan. De minister ziet echter wel ander mogelijkheden om hierin te voorzien. Naast de bestaande mogelijkheden in de Mijnbouwwet wordt er door de minister gestuurd op de totstandkoming van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Nedmag, de gemeenten Veendam en Midden-Groningen en het waterschap Hunze & Aa’s.

Schadeprotocol
De landelijke en onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade gaat binnenkort het schadeprotocol voor de mijnbouwbranche zoutwinning uitvoeren. Hiermee wordt volgens het college een hoop onduidelijkheid voor inwoners weggenomen. Het ontstaan van schade aan gebouwen is een buitengewoon complexe materie. Het college begrijpt dat dit voor inwoners niet in alle situaties te begrijpen of te duiden is, wanneer zij geconfronteerd worden met schade aan hun woning. Doel van de Commissie Mijnbouwschade is schademelders in het proces van schademelding te ontzorgen en het wegnemen van de afhandeling van meldingen bij de mijnbouwbedrijven. Het schadeprotocol zoutwinning verkeert in de afrondende fase. De gemeente blijft de voortgang en daarop volgende uitvoering nauwlettend in de gaten houden.

Nieuws

Veenkoloniaal Museum sinds 7 juni weer open
'Klassieke Verbinding' en 'Verbeelding in turf'IMG_0159.jpg

Door de versoepeling van de coronamaatregelen is het Veenkoloniaal Museum sinds 7 juni weer open. De kunstexpositie ‘Verbeelding in turf’ wordt voortgezet. Nieuw is de kunstexpositie Groningen-Riga, de Klassieke Verbinding.

De laatstgenoemde is in samenwerking met AKKA, de alumnivereniging van de Klassieke Academie te Groningen. De kunstexpositie legt de verbinding tussen Groningen en Riga.

IMG_0100.jpg

Voorwerpen en nieuwe ideeën
In de 19de eeuw was meer dan 60 % van de Nederlandse zeegaande vloot afkomstig uit de provincie Groningen. Van die vloot kwam het merendeel van de schepen uit plaatsen als Sappemeer, Zuidbroek, Veendam-Wildervank en Oude- en Nieuwe Pekela.

IMG_0104.jpg

Aan deze bloeiperiode van de zeevaart herinneren nog de meegebrachte Oostzeelepels, sieraden, butjes, serviesgoed en scheepsportretten, maar de zeevaart bracht ook nieuwe ideeën. Immers wie verre reizen doet kan veel verhalen. De verhalen vormen een klassieke verbinding.

IMG_0111.jpg

Turf als beeldend materiaal
Daarnaast loopt ook de kunstexpositie ‘Verbeelding in turf’. Met de zeer bijzondere beelden en sculpturen van Dioni ten Busschen. Het bijzondere is dat de gedetailleerde beelden en sculpturen zijn gemaakt van turf. Kunstenaar Dioni ten Busschen experimenteert al jaren met vormgeving, kleur en de functionaliteit van turf en turfstrooisel. Daarmee is ze grensverleggend. Het resultaat is een scala van oorspronkelijke kunst- en designobjecten gemaakt van turf.

De tentoonstelling is geïnspireerd op turf en bijgeloof. Turf bestaat uit natuurlijk materiaal, ontstaan door veengroei in moerasgebieden die rijk zijn aan zuurstofarm water. Turfgravers komen tijdens het graven soms veenlijken tegen. In de 19de eeuw werden die vermalen tot mummia, een kostbaar poeder dat potentie verhogend zou werken.

IMG_0110.jpg

Hedendaags bijgeloof in mummia
In Veendam is in de beelden en sculpturen de vraagstelling en verbazing uitgebeeld dat wij als moderne mensen nog tot 1920 geloofden in Mummia. Een poeder dat niet alleen potentie verhogend zou zijn, maar ook tegen allerlei kwalen zou werken. Wat nooit is getest en bewezen is.

IMG_0102.jpg

Natuurlijk vinden wij dit nu 100 jaar later belachelijk. Maar doen wij dit nu niet nog steeds? In China malen ze de hoorns van de neushoorns en verkopen die voor heel veel geld en zeggen ook zonder bewijs dat dit voor van alles en nog wat helpt. Hetzelfde geldt voor de nagels van tijgers, albino’s, gordeldieren etc.

Het vreemde is dat er steeds een dier of mens gedood/geofferd moet worden. Zo ook de veenlijken die in het moeras gevonden zijn. Geofferd en paradoxaal genoeg ook nog eens in de 19de en 20ste eeuw uit  bijgeloof vermalen en eigenlijk voor een tweede keer geofferd.

IMG_0172.jpg

Nieuws

Expositie Amateur Fotografen Fotoclub Veendam in vanBeresteynJuni 7 Foto 2 fotoclub .jpg

Zestien fotografen van Fotoclub Veendam hebben een diverse fototentoonstelling voor u samengesteld. De leden hadden de vrije hand in de keuze van de foto’s en hierdoor is de expositie zeer divers geworden. Foto’s van architectuur, natuur, landschap, vogels, macro en kunstfotografie zijn de bewonderen in de galerij.

De fotoclub, opgericht in mei 1958, en dus 63 jaar jong, heeft 2x per maand een clubavond. Daarnaast is er een interessegroep “basistechnieken” voor clubleden die wat meer willen weten over / of hun kennis willen uitbreiden op het gebied van fotografie. Deze bijeenkomsten zijn 1x per maand  bij een van de leden thuis. In deze tijden van covid-19 liggen de fysieke clubbijeenkomsten natuurlijk stil maar gelukkig treffen we elkaar dit seizoen 3x per maand via de digitale snelweg.

Uiteraard neemt vanBeresteyn in verband met covid-19 de maatregelen in acht. De expositie is zodanig ingericht dat de foto’s ook prima te zien zijn vanaf de straat aan de Hertenkampzijde.

De expositie is tot 20 augustus 2021 dagelijks te bezichtigen binnen de openingstijden.

Voor meer informatie over de fotoclub kunt u terecht op de website: fotoclubveendam.nl

Nieuws, Regio

Commissaris van de koning en burgemeesters
bedanken zorgheldenFoto 3 Ziekenhuislocatie Scheper Emmen.jpg
Bestuursvoorzitter Paula Nelissen en chirurg Frank Kroezen houden de vlag omhoog bij ziekenhuislocatie Scheper in Emmen] [ Bianca Verhoef Fotografie ]

Op het provinciehuis in Assen en bij een aantal gemeentehuizen in het verzorgingsgebied van Treant Zorggroep ging op maandag 7 juni de vlag in top. Met dit gebaar worden de zorghelden namens de inwoners van de provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal en Veendam in het zonnetje gezet. ‘Hartstikke trots op onze zorghelden!’

Daarnaast kwamen een paar burgemeesters op een locatie van Treant om de vlag te hijsen en hun dank uit te spreken op soms ludieke wijze. Zo bezorgden burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen met een ladderwagen van de brandweer gebak bij woonwijkcentrum Holdert in Emmen. In Hoogeveen gingen de voetjes van de vloer en in Sleen juichden schoolkinderen het zorgpersoneel toe.

Foto 1 Woonwijkcentrum Holdert Emmen.jpg
Burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen bezorgen gebak bij woonwijkcentrum Holdert in Emmen. [ Bianca Verhoef Fotografie ]

‘Van onschatbare waarde’
‘Zorgmedewerkers zijn in coronatijd van onschatbare waarde geweest, en dat zijn ze nog steeds. Ontzettend bedankt voor al jullie inspanningen, al die maanden lang!’, zegt een dankbare commissaris van de koning Jetta Klijnsma. Zij hees de vlag, net als burgemeesters Jan Seton, Bert Bouwmeester, Janny Vlietstra, Eric van Oosterhout, Karel Loohuis, Klaas Sloots en Sipke Swierstra.

Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur van Treant Zorggroep, waardeert de betrokkenheid vanuit de politiek in de regio en is vanzelfsprekend zelf ook vervuld van trots. ‘Ik kan niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met onze zorgprofessionals. Zij hebben een ongelofelijk zware tijd achter de rug. Wat mij extra trots maakt is dat de kwaliteit van zorg, ondanks de druk op de zorg door corona, enorm hoog is. Dit blijkt wel doordat we onlangs op al onze locaties, zowel in het ziekenhuis als in de ouderenzorg, beoordeeld zijn op de kwaliteit van zorg en met vlag en wimpel zijn geslaagd!’

_MG_4958B.jpg

UPDATE
Maandagmiddag werd bij het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras in Veendam de vlag aangeboden in het bijzijn van  burgemeester Sipke Swierstra en medewerkers van Treant Zorggroep.

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Energie boost voor Voedselbank VeendamPersfoto Voedselbank - Sportcafe Sportplein 07.06.21 (01).jpg

Met een bus vol sportdranken kwamen vader en zoon van Loenen vanochtend (maandag) een bezoek brengen aan de Voedselbank in Veendam. Méér dan 400 flesjes AA-Drink werden overhandigd om te verdelen onder de gebruikers van de Voedselbank in Veendam. Met een mooie zomer in het vooruitzicht in combinatie laatste versoepelingen, zijn de meeste sporten weer toegestaan. En daarbij mag volgens van Loenen een ijskoud sportdrankje zeker niet ontbreken!

Helaas moeten ze zelf nog even geduld hebben. Inmiddels zitten ze al méér dan 12 jaar met hun sportcafé gevestigd in het Indoorcentrum in Veendam. Vanwege het feit dat Sportcafé Sportplein haar deuren pas na de zomervakantie weer opent, heeft men besloten om de gehele voorraad sportdranken aan de Voedselbank te doneren. Als ondernemer zijnde probeer je een negatieve gebeurtenis om te zetten in iets positiefs. In dit geval de gehele voorraad sportdranken waar wij na de zomer niks meer mee kunnen, maar waar we nu een hoop andere mensen een plezier mee kunnen doen.

Het Sportcafé gelegen in de indoor-sportlocatie is gedurende de coronapandemie volledig gesloten geweest. Vlak na de zomervakantie zullen ze daar de draad weer oppakken om de sporters te voorzien van een “natje en een droogje”.

Sport

THOR zwemt weer een wedstrijd5 juni 2021.jpg

Eindelijk was het zondagmorgen weer zover. De wedstrijdzwemmers van THOR mochten weer een wedstrijd zwemmen!

Na een aantal maanden niet te mogen zwemmen i.v.m. de coronamaatregelen, waren we een maand geleden al blij dat we weer in het buitenbad mochten gaan trainen. Sinds een paar weken mag dat gelukkig ook weer in het binnenbad en nu is daar het wedstrijd zwemmen gelukkig ook weer aan toegevoegd. Weliswaar nog niet tegen andere verenigingen, maar onderling mocht de jeugd weer eens tegen elkaar strijden.

Dat de trainingen van de afgelopen weken hun vruchten afwerpen bleek wel uit de resultaten. Van de 49 starts mondden er 38 uit in een persoonlijk record en 3 zelfs in een clubrecord.

Sommige zwemmers wisten hun tijd met enkele tienden van een seconde te verbeteren of met 1-3 seconden, maar Kim Buurmeijer, Dominic Francis (2×), Sanne Heikens (2×), Nathan Havinga, Willemijn Vreugdenhil, Nicole Buurmeijer (2×), Ilse Jongepier, Yke Spelde (2×), Cynthia Blik en Sem Hiddingh verbeterden zelfs tussen de 4-10 seconden.

Daarnaast werden er ook alweer clubrecords verbroken! Marjolie Spelde zwom op de 100m vrijeslag maar liefst 5 seconden sneller dan het oude clubrecord dat uit 1994 dateerde. Onderweg nam ze ook nog het clubrecord op de 50m mee, welke sinds 2014 nog niet weer verbeterd was. Yke Spelde nam het clubrecord op de 50m schoolslag over die stond sinds 2001.

Nieuws

Weer meer mogelijk in de Groningse bibliothekenGroningse bibliotheken2.jpg

Sinds kort zijn de bibliotheken in de provincie Groningen weer geopend. Vooralsnog was het alleen mogelijk om gebruik te maken van de uitleenfunctie. Daar is vanaf zaterdag 5 juni verandering in gekomen. Bezoekers kunnen vanaf deze datum ook weer in de bibliotheek terecht voor andere faciliteiten.

Welke versoepelingen zijn er?
Naast het lenen en inleveren van materiaal is het vanaf 5 juni weer mogelijk om een krantje of tijdschrift te lezen aan de leestafel. Daarnaast worden de computers en het kopieerapparaat weer in gebruik genomen en kan er een kopje koffie gedronken worden. Ook de spreekuren, waaronder die van het Taalhuis, worden weer opgestart.

Kijk voor meer informatie op biblionetgroningen.nl/corona.

(online) activiteiten
Het online aanbod, waar de afgelopen maanden door leden en niet-leden enthousiast gebruik van is gemaakt, blijft bestaan. Op biblionetgroningen.nl/online staat de agenda voor de komende weken. Zo kan je meedoen aan een Fotowedstrijd en dragen we ons steentje bij aan geluk met Happy Book Stones.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS