Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws

Noordelijke Rentmeesters bv Veendam_DSC3652.jpg

Tekst Hans van Noort [ hansvannoort@parkstadveendam.nl ]

Adviesbureau voor grond- en pachtzaken, bemiddeling en taxaties

Van oudsher heeft het vak van rentmeester een zekere aristocratische voorname uitstraling. De landheer, kasteelheer of grootgrondbezitter had een rentmeester in dienst om zijn landgoederen te beheren en de pacht te innen. Anno nu is het wel anders. Het feodale systeem is verleden tijd en zeker in deze contreien ben je als rentmeester gewoon iemand die zijn of haar werk naar behoren moet doen. Dat werk is heel divers met verschillende specialisaties. Tijdens ons gesprek met Remmelt en zoon Arnold Panman van de Noordelijke Rentmeesters doen ze uit de doeken wat de inhoud van hun vak is en wat er zoal bij komt kijken. Nou, ga er maar even voor zitten, want de mannen weten van geen ophouden.  “Eén van de belangrijkste eigenschappen is wel dat je een mensenmens moet zijn,” glimlacht Remmelt Panman. Geweldig hoe enthousiast ze over hun vakgebied vertellen. 

logo NRBV.jpg

Noordelijke Rentmeesters zijn gehuisvest aan de Vrijheidsweg 14. Naast de vestiging in Veendam heeft de bv ook nog een kantoor in Winsum, waar collega rentmeester Martin Pijlman de scepter zwaait. 

Waaruit bestaat het werk van een rentmeester? Met behulp van een paar voorbeelden maken we het duidelijk.
Ten behoeve van een nieuw zonnepark moet een kabel aangelegd worden van A naar B. Dat moet door verschillende stukken land, van zeg maar wat 14 boeren. Dan komen de Noordelijke Rentmeesters in actie.
Van wie zijn die landerijen? Zijn die eigendom van de boer, die daar op boert of pacht die boer het land van een derde? Wat is de waarde van de landerijen (taxatie/waardebepaling)? Hoe diep moet de kabel de grond in? Hoe is de bodemgesteldheid en de kwaliteit daarvan? Hoe breed moet er gegraven worden om dit te verwezenlijken? Wanneer moet dit gebeuren? Hoelang duurt de operatie? Hoe wordt e.e.a. vergoed? Wie is verantwoordelijk voor eventuele schades en tot hoelang na de operatie kunnen eventuele claims ingediend worden? Welke juridische aspecten komen daarbij kijken? Hoe zit het met het eventuele onderhoud van de kabel in de loop der jaren? Soms zijn zaken erg complex en vragen erg veel tijd. De grondeigenaar woont in Brazilië of Canada. Een boer heeft net een stal gebouwd en de kabel moet er bijna dwars doorheen. Met de planning zitten ze midden in de oogstperiode. De bodemstructuur bestaat wel uit 4 verschillende lagen. Die moeten allemaal apart afgegraven worden en weer in de juiste volgorde terug! Het is de kracht van de rentmeester om dit alles in een goede harmonie te bewerkstelliggen.

_DSC3660.jpg

Remmelt Panman: “We hebben lange termijn relaties opgebouwd. Vertrouwelijkheid, eerlijkheid, discretie, objectiviteit en je werk in alle “stilte” kunnen uitvoeren maakt de Noordelijke Rentmeesters uniek. Het sociale aspect, wederom dat mensenmens zijn, is uitermate belangrijk.” Zo langzamerhand kennen ze de diverse bevolkingsgroepen wel. In Noord Groningen heb je aan één ja voldoende. In Drenthe is ja, ja, maar bedoelen ze, we denken er nog eens over na! “Prachtig, die diversiteit.”

Remmelt als boerenzoon uit Ommelanderwijk en door zijn jarenlange ervaring bij de NLTO (adviseur) kent hij de problematiek van zulke ingrepen. Hij spreekt de taal van de boeren en heeft affiniteit met het buitengebied. De meeste zaken worden gewoon aan de keukentafel besproken!

_DSC3656.jpg

Nog een ander voorbeeld.
Een boerderij met een behoorlijk stuk land is al generaties lang een onverdeelde boedel. Als de boer iets overkomt moet alles verdeeld worden onder de kinderen, kleinkinderen en zelfs wel achterkleinkinderen. Van het hele vermogen blijft dan niets meer over. Bovendien, heel menselijk, kan niet iedereen evengoed met de ander opschieten. De Noordelijke Rentmeesters worden ingeschakeld om advies uit te brengen. “Er zijn dan verschillende mogelijkheden om dat belastingtechnisch, financieel en juridisch alles waterdicht en voor de opdrachtgever zo gunstig mogelijk te regelen met in achtneming van de menselijke maat.” 
De Noordelijke Rentmeesters doen nog veel meer, veelal in het landelijk (buiten)gebied en/of de agrarische sector. Ze spelen een rol bij bedrijfsverplaatsingen, overheidsingrijpen, pacht en erfpacht, aan- en verkoop, bemiddeling, beheer, gebiedsontwikkeling en landschapsontwerp. Allround vakmensen!

_DSC3653.jpg

“De opleiding tot rentmeester is een pittige 4-jarige HBO-studie,” vertelt Arnold Panman. “Maar dan begint het pas. Om beëdigd te worden als Rentmeester NVR moet je eerst lid zijn van de NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters). Dat vangt aan met een aspirant lidmaatschap, dat meestal zo’n 2 jaar duurt. In die tijd kun je de vereniging en haar leden leren kennen. Je moet een brief richting het hoofdbestuur schrijven waarin je jouw motivering omschrijft waarbij uiteraard je curriculum vitae ook bepalend is om als lid te kunnen worden toegelaten. Gedurende het lidmaatschap moet je je kennis bij blijven spijkeren d.m.v. na- en bijscholingscursussen. Ook het bijwonen van de kringvergaderingen is een must. Belangrijke vakken waarbij men studiepunten kan verdienen zijn o.a: privaatrecht, publiekrecht, vastgoedeconomie, algemene landbouwkunde en ga zo maar door.”  Arnold Panman is reeds gewoon lid. In november zal hij tijdens de jaarlijkse beëdiging de eed afleggen en het felbegeerde certificaat ontvangen. Een speciale kamer (college) van de NVR heeft hierover reeds positief beslist.

logo.png

De beëdiging is een speciale ceremonie op een bijzondere plaats met uiteraard veel genodigden, mede-rentmeesters én het hoofdbestuur van de NVR. Het lidmaatschap van de NVR houdt nogal wat in. Het is een soort keurmerk met een gedragscode, waarbij zorgvuldigheid, integriteit en het belang van de opdrachtgever centraal staat. Arnold is eveneens gespecialiseerd in tuin- en landschapsinrichting, erfinrichting en ruimtelijke ordening. Zeker weten dat het in november een feestje wordt!

_DSC3665.jpg

De Noordelijke Rentmeesters – Remmelt Panman start in 2003 zijn eigen bedrijf. Eén jaar later komt Martin Pijlman (Winsum) erbij en in 2004 maken ze er een besloten vennootschap (bv) van.

Het zijn voor de boeren momenteel onzekere tijden, denk maar aan de stikstofreductie en alles wat daar achter weg komt. De rentmeester kan hen adviseren, ondersteunen en de helpende hand bieden. Dat is hard nodig, maar dàt maakt het rentmeesterschap ook zo boeiend.

Meer informatie:
www.noordelijkerentmeesters.nl
panman@noordelijkerentmeesters.nl
06- 53896344 of 06-17332050

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Restaurant & Grand Café Java Veendam
 pakt groots uit tijdens laatste Vakantiemarkt_MG_9999.jpg

Op het Prins Hendrikplein bij Restaurant & Grand Café Java wordt sinds zaterdag hard gewerkt aan een minifestival tijdens de laatste Vakantiemarkt op maandag 15 augustus.

_MG_9997.jpg

Zondag werden langzaam de contouren zichtbaar van het oer-Hollandse minifestival. Maandag worden nog de laatste handelingen verricht zodat om 16:00 uur dit gratis toegankelijke meezingfestival van start kan gaan.

_MG_0005.jpg

Uitbater Leo Frans gaat niet voor 100% maar voor 200% gezelligheid en heeft daarom de volgende artiesten gecontracteerd: 

  • André Hazes Tribute 
    René van Beeten is de meest bekende imitator van Andre Hazes 
  • Jeroen Posten en DJ Hermen
  • Margeretha & Albert van Benthem
  • Rachel & Déon  - ABBA The Music
  • Anne - Popstars

Fotoalbum: 
Nieuws

Bibliotheek Veendam zwaait Jolanda uitDSC08819.jpg
Archieffoto.

Al ruim 10 jaar is Jolanda Robben een van de beeldbepalende gezichten van Bibliotheek Veendam. Als onvermoeibare organisator en gangmaker van de Vakantievoorleestent, Scoor een Boek! en BiebLab betrekt ze kinderen in de bibliotheek, op scholen en online bij de activiteiten van de bibliotheek. Op 24 augustus neemt ze afscheid.

Het meest kenmerkende aan Jolanda is haar enthousiasme. Ze stuitert door de gemeente Veendam! Of ze nu op het voetbalveld is met Scoor een Boek!, in de wijk met de Voorleestent, of online bij BiebLab: Jolanda maakt overal een feestje van. Dat enthousiasme is oprecht. Ze kan zich echt niks leukers voorstellen dan kinderen betrekken bij de activiteiten van de bibliotheek en hen te zien groeien. Haar dag is goed als een kind helemaal opgaat in een boek, trots een knutselwerk laat zien, of met volle concentratie een robotje programmeert.

Samenwerken
Jolanda ziet ook altijd kansen voor verbinding. Als er in Veendam iets te doen was, zorgde ze dat Bibliotheek Veendam betrokken was met een passend programma. Of ze bedacht zelf activiteiten, waarbij ze samenwerking zocht met sociaal-culturele of educatieve partners, woningcorporaties, de gemeente, de brandweer, enz. Het zal dan ook even wennen zijn om Jolanda níet meer in Veendam te zien. Ze blijft echter werkzaam bij Biblionet Groningen, waar ze zich gaat richten op innovatie van het bibliotheekwerk. 

Uitzwaaien
Op 24 augustus is Jolanda’s laatste werkdag in Veendam. Bij het slotfeest van de Vakantie Voorleestent kan iedereen die dat wil afscheid van haar nemen. Van 18.30 tot 20.00 uur maken we er bij de WOP in Veendam Noord een feest van met muziek, spelletjes én het uitzwaaien van Jolanda! Tot die tijd ligt er in Bibliotheek Veendam een notitieboekje waarin iedereen een berichtje voor Jolanda kan schrijven. Zo heeft ze een blijvende herinnering aan de bibliotheek waar ze al die jaren met plezier heeft gewerkt.   

Nieuws

Extra water voor de Veenkoloniën en Westerwolde_MG_9918.jpg

Tekst Peter Panneman

Waterschap Hunze en Aa’s heeft onlangs extra waterpompen in Veendam geplaatst. Datzelfde doen ze bij gemaal Vennix in Stadskanaal. Beide gemalen draaien op vol vermogen om het water door te pompen. Ze verwachten dat de huidige capaciteit voor de komende dagen niet voldoende is. Dit heeft te maken met de hoge temperaturen. De verdamping is zeer groot en er wordt nog veel beregend.

_MG_9922.jpg

Bij gemaal Vennix gaat dat om 1.000 liter water per seconde. Bij gemaal Veendam zijn gisteren reeds 2 pompen geplaatst van elk 1.000 liter per seconde. Gemaal Veendam en Vennix zijn doorvoergemalen. Die pompen het water door richting Zuid-Oost Groningen.

"Zo voorzien we de Veenkoloniën en Westerwolde van voldoende water. Willen we in deze warme situatie het water in de kanalen op peil houden, dan is extra pompcapaciteit nodig." Aldus een woordvoerder van het Waterschap

Geef parkstadveendam.nl een like op Facebook

facebook_2015_logo_detail.png

Parkstadveendam.nl heeft naast de nieuwswebsite ook een pagina op Facebook. Wil je snel de laatste nieuwtjes weten of wanneer we live zijn met videoreportage? Like dan onze facebookpagina en nodig je facebookvrienden uit om dat ook te doen.

Wist je dat je ook zelf kleine (nieuws)berichtjes over bv. je sportclub, vereniging of buurt kan sturen naar info@parkstadveendam.nl

Maar natuurlijk kan dit ook via de facebookpagina van parkstadveendam.nl

Nieuws

Expositie 'Klaar? Af!'
vanaf 17 augustus in vanBeresteyn VeendamposterKlaarAf.png

Klaar? Af! Vanaf donderdag 17 augustus t/m 11 december 2022 exposeren negen alumni van de Klassieke Academie in Salon vanBeresteyn in Veendam. 

Een jaarlijks hoogtepunt in de kunstwereld is de kennismaking met een lichting kunstenaars die net examen heeft gedaan aan de Klassieke Academie in Groningen. Na een intensieve opleiding van vijf jaar laten ze in Veendam zien wat ze kunnen. De negen schilders laten de kunstliefhebbers in Noord Nederland van de ene verbazing in de andere vallen. Hun werk is een feest voor het oog, wat een kwaliteit! Deelnemende kunstenaars:
Annette Hoolsema, Fleur Krist, Harrie Medema, Kayla van der Schuit, Paulien Sprenger, Maaike van Veen, Edwin van der Veen, Marian Hangyi-Vos, Ina Zweverink. Hun kunstwerken, waaronder veel examenstukken, zijn vanaf 17 augustus te zien in Salon vanBeresteyn, de kunstgalerie aan de buitenzijde van het Theatercomplex vanBeresteyn. De kunstenaarsvereniging AKKA treedt op als galeriehouder.

De Salon is dagelijks te bezoeken tijdens openingstijden van het cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn. Adres: Museumplein 5A, 9641 AD Veendam. De ingang is via het Grand Café.

Info expositie en kunstenaars
In de eerste drie jaar worden de kunstenaars in opleiding de ins en outs van het schildersvak bijgebracht. Compositie, kleur, materiaalkennis, het menselijk model. Alles wat een professioneel kunstenaar in zijn koffer moet hebben. De laatste twee jaren zijn gericht op de eigenheid van de beeldende kunstenaars. Hoe wil je werken? Wat wil je laten zien, wat maakt jou bijzonder in jouw atelier? Na het eindexamen, afgesloten met een diploma-uitreiking in de Martinikerk in Groningen, staan de kunstenaars er alleen voor. In Veendam nog even niet. Daar exposeren ze samen. De negen alumni hebben deze tentoonstelling zelf vormgegeven. De selectie van werken, de inrichting, de publieksactiviteiten, de administratie daaromheen, allemaal dingen die je voor het eerst doet en waar Salon van Beresteyn hen graag de gelegenheid voor geeft. 

De expositie heeft evenveel verrassende invalshoeken als deelnemende kunstenaars. Neem nou zo’n man als Edwin van der Veen. In zijn werk zie je ogenblikkelijk hoe gefascineerd hij is door zijn dagelijkse omgeving. Wij lopen er in onze alledaagse bezigheden zomaar aan voorbij, maar hij drukt ons er met de neus bovenop. Paulien Sprenger kijkt elke dag haar ogen uit als ze mensen ziet. Mensen die hun eigen ding doen. Mensen die zwemmen, wandelen of werken, allemaal mensen die hun sporen achterlaten. Ze trekt ze in haar schilderijen boven de massa uit en geeft ze hun eigen podium. Harrie Medema denkt diep na voordat hij een penseel pakt. Dat zie je aan zijn werk waarin hij de uitbuiting van weerloze vrouwen laat zien. Een rauwe werkelijkheid die hij zeer treffend op het doek wist te zetten. Zeker als hij de suggestie zijn werk laat doen wordt het sterk. Lijnrecht daartegenover kun je het werk van Ina Zweverink plaatsen. Haar doeken geven in een sprankelend kleurengamma een geabstraheerd van een strakke figuratieve wereld. Haar werk laat zien dat een beeld pas sterk is als aan alle voorwaarden van de schilderkunst is voldaan. Marian Hangyi-Vos mag je in je verbeelding zien als een vrouw die aan het strand staat, waar de wind haar zomerjurk laat bollen, waar ze haar armen spreidt en zingt naar de zee. Precies dat beleef je als je naar haar wapperende schone was kijkt, daar op het strand. Maaike van Veen dan. Waauw. Kruispunten, havens. Industriële omgeving. Donkere harde metalen reuzen als schepen en havenmeubilair tegen een avondhemel waarin het licht verdwijnt. Ze won er de Prix de Norvège mee, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan studenten die de sfeer van woeste Noorse bergmassieven op hun doeken weten over te brengen. Ook Fleur Krist won deze prijs. Bij haar werk moet je twee keer (of vaker) kijken voor je het door hebt. Je komt binnen in haar wereld van licht en donker. Ze vergroot de werkelijkheid zover uit dat elk detail een bijzonder landschap wordt. Je mag dromen in haar werk van een wereld onder onze zichtbare wereld. Kayla van der Schuit is een geval apart. Ze blijft letterlijk zo dicht bij zichzelf, dat je weet dat de modellen op haar grote doeken en zijzelf een onscheidbare eenheid vormen. Zij is zelf haar eigen werk. Ze laat het lichaam zien als het grootste wonder van onze schepping. Meedogenloos en ontroerend. Annette Hoolsema sluit de rij. Hoolsema kan alles. Ze maakt muurschilderingen, houtsnedes en schilderijen. Ze laat daarmee zien hoe breed de opleiding is aan de Klassieke Academie. Je voelt aan haar portretten hoeveel ze van de mensen om zich heen houdt. Het is alsof de geportretteerden zomaar tegen je gaan praten. Zo echt, zo levend.

Negen nieuwe kunstenaar met prachtig werk. Een reis waard, tussen 17 augustus en 11 december een absolute aanrader. 

Nieuws, 112

Veendammer brandweerlieden staan bekend als dierenvrienden298386106_5420714424710940_6616949921092748226_n.jpg

Door Peter Panneman

Dat de Veendammer brandweerlieden bekend staan als dierenvrienden was reeds bekend. Met regelmaat wordt er wel een ree uit het water bevrijd, of een huisdier e.d. op grote hoogte gered.

298288533_5420713934710989_7008412626507716193_n.jpg

Maar op de wekelijkse oefenavond was er een verzoek vanuit de Kinderboerderij in recreatiepark Borgerswold binnen gekomen om de bijna drooggelopen eendenvijver van water te voorzien zodat ook de aldaar aanwezige eenden e.d. met de tropische dagen in het vooruitzicht heerlijk kunnen badderen….

298694346_5420713074711075_1343478025898824158_n.jpg

Uiteraard draaiden de brandweerlieden zich niet om voor dit klusje en werd er water uit de nabijgelegen vijver in de eendenvijver overgepompt. Dit tot tevredenheid van mens en dier.

Summerfun

Summerfun sluit zomervakantie feestelijk af met een familiebingoPOSTER BINGO 18 AUGUSTUS.jpg

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! En met dat motto sluit Summerfun het zomerseizoen van 2022 feestelijk af. Op donderdag 11 augustus stond de bingo op de planning. Voor deze bingo had zich al een mooi aantal mensen aangemeld. Met de temperaturen die donderdag 11 augustus aangekondigd zijn heeft Summerfun besloten de bingo te verplaatsen naar donderdag 18 augustus. Zelfde tijd (18.30 – 20.15 uur), maar niet dezelfde locatie! 

“Summerfun heeft gekeken naar een mogelijkheid waarbij er meer mensen mee kunnen doen aan onze bingo en daarom wijken we uit naar het Jacob Bruggemacentrum. Daar kunnen we meer mensen kwijt, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd” zo laat ‘Mister bingo’ Bart Kruizinga weten.  

Met deze activiteit sluit Summerfun het zomerseizoen op feestelijke wijze af. Samen met de ouders en kinderen maakt Summerfun er nog 1 keer een feestje van met deze familiebingo. Daarna neemt Summerfun zelf vakantie en keren zij later in het jaar weer terug met nieuwe activiteiten. Zowel fysiek als voor Bij Je Thuis. 

De mensen die zich aangemeld hadden voor onze bingo op 11 augustus zijn persoonlijk geïnformeerd en kunnen bij ons aangeven of zij de 18e ook deel willen nemen. De mensen die ook nog willen mee doen kunnen zich nog aanmelden. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar summerfun@debasisveendam.nl o.v.v. het aantal kinderen en begeleidend volwassene/volwassenen). 
De kosten voor de bingo zijn 2,50 per persoon en is inclusief een kopje koffie/thee, en ranja voor de kinderen.
Summerfun stuurt een bevestiging met meer info.

112

Brandweer Veendam meerdere keren uitgerukt
naar Egypteneind Veendam298435310_5053802741416219_6726682014366892994_n.jpg

Tekst Peter Panneman

Maandagavond moest de brandweer van Veendam wederom uitrukken naar een buitenbrand aan het Egypteneind. Ter plaatse bleek het om hooi te gaan die vlam hadden gevat. De brandweer is inmiddels al meerdere keren uitgerukt om brandjes te blussen aan het Egypteneid.

298535155_5053802548082905_3290416862550415351_n.jpg

Hoe de brand ontstaan is onbekend. Wel waarschuwt de politie om goed uit te kijken met brandbaar materiaal i.v.m. de droogte!

Nieuws

Minder standhouders tijdens tweede Vakantiemarkt_MG_9889.jpg

Maandag werd de tweede Vakantiemarkt gehouden in het centrum van Veendam.  Deze Vakantiemarkt was rustiger wat betreft het aantal bezoekers. Het drukste moment was rond half drie. Ook het aantal standhouders was beduidend minder tijdens deze 58e editie van de Vakantiemarkt.

WhatsApp Image 2022-08-08 at 2.23.22 PM.jpeg

Organisator Sievert Uneken was niet ontevreden maar verwacht volgende week wel meer bezoekers.

3C4A2788.JPG

Tijdens de laatste Vakantiemarkt op maandag 15 augustus sluit zangduo Lucas en Gea voor de 21e keer de Vakantiemarkten af, samen met Evert Baptist.


Fotoalbum: 

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS